בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את בקשת אוניברסיטת חיפה לעכב ביצוע פסק הדין והורה לה לבטל את השימוש בקריטריון השירות הצבאי בקבלה למעונות החל משנת הלימודים הבאה

הודעה לעיתונות
17.3.2007

 

בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את בקשת אוניברסיטת חיפה לעכב ביצוע פסק הדין והורה לה לבטל את השימוש בקריטריון השירות הצבאי בקבלה למעונות החל משנת הלימודים הבאה

 

בית המשפט המחוזי בחיפה החליט ביום 8.3.07 לדחות את בקשת אוניברסיטת חיפה לעיכוב ביצוע פסק הדין שניתן על-ידו בתאריך 17.8.06 (ה"פ 217/05 נעאמנה ואח' נגד אוניברסיטת חיפה, פסק-דין ניתן ב- 17.8.07) וזאת עד למתן החלטה בערעור שהגישה האוניברסיטה לבית המשפט העליון. פסק הדין הורה לאוניברסיטה לבטל את השימוש בקריטריון השירות הצבאי לצורך חלוקת מעונות לסטודנטים. בכך למעשה, קיבל בית המשפט את טענות עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה והורה על ביטול השימוש בקריטריון הנ"ל החל משנת הלימודים הבאה. כמו כן, בית המשפט חייב את האוניברסיטה בתשלום הוצאות בית משפט בסך 3,000 ₪ + מע"מ.

 

יש לציין, כי בין יתר הטענות שהעלתה האוניברסיטה בבקשתה נטען, כי הסיכוי לקבלת הערעור ע"י בית המשפט העליון, הינו גבוה וזאת לאור פסק הדין שניתן לאחרונה ע"י בית המשפט העליון, בו נדחתה עתירה אחרת שהגיש מרכז עדאלה, ואשר דרשה לפסול מתן הטבות במשכנתא למסיימי שירות צבאי או לאומי, שכן הוא מפלה את האזרחים הערבים. כמו כן, טענה האוניברסיטה, כי ביטול הקריטריון הצבאי, יגרום לה נזקים, שכן הוא מחייב התארגנות מחדש ובדיקה מעמיקה המצריכה השקעת משאבים וזמן רב, דבר העשוי להתברר כמיותר במידה ותזכה בערעור, כאמור. עוד נטען, כי במידה והערעור יתקבל, אזי ביטול הקריטריון יפגע בציפיותיהם של סטודנטים שזכו לקבל מעונות בשנים שעברו, ופיתחו ציפיות להמשיך ולזכות במעונות בשנים הבאות.

 

בית המשפט קיבל, כאמור, את טענותיה של עו"ד זהר מעדאלה, לפיה, הכלל הנוהג במשפט, הוא שהגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה עליה מערערים, שכן זכותם של הסטודנטים הערבים אשר זכו כדין בפסק הדין, נפגעת. בהחלטה נקבע, כי סיכויי ההצלחה בערעור, כפי שטענה האוניברסיטה, אינם כה ברורים עד כדי כך שיהיה בהם כדי להצדיק את עיכוב ביצוע פסק הדין. בית המשפט הוסיף, כי "ההכרעה בשאלת השימוש בקריטריון השירות הצבאי כקריטריון לחלוקת הטבות בכלל ובחלוקת משאבים מוגבלים כמו מעונות בפרט, מחייבת עריכת איזון בין שיקולים שונים. די בכך כדי לשלול את הטענה שסיכויי הערעור גבוהים במיוחד, כדי להצדיק עיכוב ביצוע." בית המשפט ציין, כי המעונות העומדים לחלוקה עפ"י הקריטריונים הנוכחים, מועטים יחסית, כך שהשפעת השינוי על פי פסק הדין תחול רק על מספר המעונות המוגבל.

 

עוד נקבע, כי גם אם יתקבל ערעורה של האוניברסיטה, אין בכך כדי למנוע ממנה להשיב את המצב לקדמותו ולהחיל מחדש את הקריטריון הצבאי בין תנאי הקבלה למעונות. בית המשפט ציין, כי במהלך השנים שונו הקריטריון לקבלה למעונות מספר פעמים, כך שהשמטת הקריטריון של שירות צבאי בעקבות פסק הדין, ואפילו שינוי במשקלם של הקריטריונים האחרים, אינם כרוכים בכל התארגנות מיוחדת של האוניברסיטה, ויכולים להיעשות על דרך השגרה כמו בכל שנה. בית המשפט הוסיף, כי העובדה שישנם עוד חודשים ארוכים לפני תחילת שנת הלימודים ויש זמן די והותר להכנת הקריטריונים ופרסומם בציבור. כמו כן נקבע, כי פרסום פסק הדין באוגוסט האחרון "יצר ציפיות אצל סטודנטים אשר לא זכו עד כה לקבל מקום במעונות, וגם ציפייה לגיטימית זו צריכה לזכות בהגנה".