בג"צ מוציא צו על תנאי נגד עיריית באר שבע והיועץ המשפטי לממשלה בו הוא מצווה על שניהם להסביר מדוע המסגד הגדול בבאר שבע לא נפתח לצורכי תפילה ופולחן


בית המשפט העליון הוציא אתמול (28.2.07) צו על תנאי בו הוא מבקש מעיריית באר שבע ומהיועץ המשפטי לממשלה לבוא ולהסביר מדוע לא ייפתח המסגד הגדול בבאר שבע לצורכי תפילה ופולחן. הצו הוצא ע"י השופטים פרוקצ'יה, ג'ובראן וחיות.

יצוין כי החלטה זו ניתנה לאחר שמרכז עדאלה דחה את הצעת בית המשפט העליון, לפיה ישמש המסגד כמוזיאון לתרבויות המזרח, והוא עמד על עמדתו שהמסגד ייפתח לצורכי תפילה ופולחן.

עו"ד עאדל בדיר ממרכז עדאלה הדגיש בטיעוניו בפני בית המשפט העליון, כי אי פתיחת המסגד הגדול לצורכי תפילה ופולחן פוגע בכבוד ובזכויות הערבים והמוסלמים במדינה, ובמקומות הקדושים שלהם וכן בזכותם לקיים פולחן.

כידוע, עיריית באר שבע, בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, טענו בפני בית המשפט העליון כי פתיחת המסגד לתפילה יכולה לפגוע בביטחון התושבים ועל כן ומתוך סיבות ביטחוניות יש לסגור את המסגד ולא לפתות אותו בפני המתפללים. ואילו מרכז עדאלה השיב כי טיעון זה הוא טיעון גזעני ומסית נגד האזרחים הערבים של המדינה.

יצוין כי העתירה הוגשה ע"י מרכז עדאלה באמצעות עו"ד מוראד אל-סנע בשנת 2002 בשם המרכז וכן בשמם של האגודה לתמיכה בזכויות הערבים בנגב, האגודה האסלאמית בנגב ושיח' עודה אבו-סרחאן.


בג"ץ 7311/02 האגודה לסיוע ולהגנה על זכויות הבדואים בישראל ואח' נ' עירית באר שבע, שר הדתות ואח'