בג"צ בפס"ד תקדימי: קידומו של תנ"צ סאו על-ידי השר לביטחון פנים בטל בהיותו מנוגד להמלצות ועדת אור

הודעה לעיתונות
25.10.2006

 

בג"צ בפס"ד תקדימי: קידומו של תנ"צ סאו על-ידי השר לביטחון פנים בטל בהיותו מנוגד להמלצות ועדת אור

 

בפס"ד תקדימי מיום 24.10.06, פסק בג"צ בדעת רוב (השופטים אריאלה פרוקצ'ה וסלים ג'ובראן) נגד דעתו של השופט אליקים רובינשטיין, כי קידומו של תנ"צ בנצי סאו על-ידי השר לבטחון פנים, אבי דיכטר, לתפקיד מזכיר השר לבטחון פנים, הינו בטל בהיותו מנוגד להמלצות ועדת אור, אשר הורתה שלא לקדם את סאו בתפקיד או בדרגה במשך 4 שנים מיום פרסום ההמלצות (ספטמבר 2003). בית המשפט הורה על ביטול מינוי זה תוך 30 ימים.

 

פסק-הדין ניתן בעקבות עתירתם של ועד משפחות הרוגי אוקטובר 2000 וארגון עדאלה, שהוגשה ביום 1.6.06 באמצעות עו"ד מרואן דלאל נגד מינויו החדש של סאו לתפקיד מזכיר השר לביטחון פנים. סאו היה מפקד מג"ב צפון בעת אירועי אוקטובר 2000. הוא פיקד על כוחות משטרה שפעלו באזור אום אלפחם. ועדת אור קבעה כי התנהלותו היתה פגומה מיסודה, לא חוקית ואף מנוגדת לנוהלי המשטרה עצמה. התנהלות זו, נקבע על ידי ועדת אור, הובילה להריגתם של 3 אזרחים: מוסלח אבו ג'ראד, אחמד ג'בארין ומוחמד ג'בארין ולפציעתם של רבים אחרים. בעקבות ממצאים אלה המליצה ועדת אור כי סאו לא יקודם בדרגתו ובתפקידו למשך ארבע שנים מיום פרסום הדו"ח (1.9.2003). ב-14 בספטמבר 2003 אימצה הממשלה המלצה זאת במפורש (החלטה 772). על כן, טען עו"ד דלאל כי, מינויו של סאו סותר את המלצות ועדת אור, את החלטת הממשלה שאימצה אותה, ואת הדין הנוגע לחובה למנות אנשים בשירות הציבורי אשר לא יפגמו באמון הציבור ברשות.

 

השופטת פרוקצ'ה נימקה את דעת הרוב, בין היתר כי: "יישומן של מסקנות ועדת אור הוא חלק בלתי-נפרד מהיעדים שבגללם החליטה ממשלה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לבחינת אירועי אוקטובר. קיומם של המלצות אישיות בעניינם של בעלי תפקידים היא חלק חשוב בגדר הלקחים שיש להפיק מאותם אירועים". כמו כן, קבעה השופטת פרוקצ'ה כי, מהרגע שמסקנות ועדת אור אומצו על-ידי הממשלה הם הופכים לחלק ממדיניות מחייבת שבג"צ מוסמך לקיים ביקורת אודותיה.

 

בג"צ קיבל את טיעוני העותרים, לפיהם מינויו של סאו הינו קידום, וכי תפקיד מזכיר השר לביטחון פנים הינו תפקיד בכיר ביותר בהיותו ממליץ לשר לביטחון פנים על דרכי פעילות אפשריות ומקשר בינו לבין הדרג המבצעי של המשטרה. הוא אף יכול להמליץ לשר על דרכי פעולה שונות מאלו שנוקט המפכ"ל, אף על פי שהוא פקוד של האחרון. המזכיר גם משתתף בישיבות הקבינט הביטחוני של הממשלה, שדן בנושאי ביטחון החורגים מאלה הנוגעים למשטרה בלבד. מנגד, דחה בג"צ את טענת פרקליטות המדינה לפיה, העברת סאו מתפקיד ראש מטה משמר הגבול לתפקיד הנוכחי, היינו למזכיר השר לביטחון פנים, אין בה קידום אלא מדובר בהעברה אופקית.

 

השופט רובינשטיין בדעת מיעוט, ציין בין היתר: "סבורני שבמישור המשפט אין החלטת השר לביטחון פנים מגיעה לדרגת אי-סבירות קיצונית" המחייבת התערבות משפטית.

 

ארגון עדאלה מציין כי "פסק דין זה נותן משקל משפטי מחייב להמלצות האישיות של ועדת אור שניתנו נגד המעורבים והאחראים לירי וההרג באוקטובר 2000. נמשיך לעקוב אחר יישום ההמלצות האישיות בעניין האחראים למען העמדתם לדין בגין הריגת שלושה עשר הצעירים הערבים ופציעתם של מאות.".

 

בג"ץ 4584/06 ועד משפחות הרוגי אוקטובר 2000 ואח' נ' אבי דיכטר, השר לביטחון פנים