נציגי ועדת המעקב, משפחות הרוגי אוקטובר ועדאלה לשרת המשפטים: מחדלי מח"ש בחקירת אירועי ההרג הינם קיצוניים ביותר, מפרים באופן בוטה את הדין ומזלזלים באופן מופגן בקורבנות ובמשפחותיהם

הודעה לעיתונות
30.8.2005

 

נציגי ועדת המעקב, משפחות הרוגי אוקטובר ועדאלה לשרת המשפטים: מחדלי מח"ש בחקירת אירועי ההרג הינם קיצוניים ביותר, מפרים באופן בוטה את הדין ומזלזלים באופן מופגן בקורבנות ובמשפחותיהם

 

ביום 21.8.2005 נערכה פגישה בין נציגים של ועדת המעקב העליונה לענייני הציבור הערבי בישראל, משפחות הרוגי אוקטובר 2000 ועדאלה לבין שרת המשפטים, ציפי לבני, פרקליט המדינה, ערן שנדר, ומנהל המחלקה לחקירת שוטרים, הרצל שבירו. מטעם ועדת המעקב העליונה נכחו היו"ר, מר שאוקי ח'טיב, ומר עבד ענבתאווי. את משפחות הרוגי אוקטובר 2000 ייצגו מר חסן עאסלה ומר עבד אלמנעם אבו סאלח. נציג עדאלה היה עו"ד מרואן דלאל.

 

בפתח הפגישה, שהתקיימה לבקשת ועדת המעקב, משפחות הרוגי אוקטובר 2000 ועדאלה, ציין מר ח'טיב את המקום המרכזי שתופסים הרוגי אוקטובר 2000 בחברה הערבית והדגיש את הצורך הקרדינלי שבחקירה רצינית של נסיבות ההרג והעמדתם לדין של האחראים לו. מר ח'טיב גם ציין כי העובדה שעד עצם היום הזה לא הועמד לדין אף שוטר מבין האחראים להרג אינה מתקבלת על הדעת. מר עאסלה תיאר את כאבו האישי ואת הכאב שחשים בני משפחותיהם של הרוגי אוקטובר, המתמודדים מדי יום ביומו עם האבידה הקשה מכל. הוא הוסיף כי התנהגות הרשויות אינה מוסיפה לאמון בהן, מכיוון שעד היום לא הועמד לדין אף שוטר מבין האחראים להרג בתחילת אוקטובר 2000. מר אבו סאלח הביע אף הוא את כאבו האישי הנמשך מאז הרג בנו ועמד על הקושי הרב הכרוך בידיעת זהותו של השוטר שהרג את בנו (רב פקד גיא רייף), שלא הועמד לדין על ידי הרשויות. עו"ד דלאל הציג לשרת המשפטים את הבעייתיות הרבה שבהתנהלות המחלקה לחקירת שוטרים (מח"ש), לרבות מחדליה של זו החל מאוקטובר 2000 ועד היום. בפגישה נמסר לשרת המשפטים מכתב מטעם עדאלה, המפרט את מחדלי מח"ש ומתאר את הבעייתיות הכרוכה בהתנהלותה.

 

שרת המשפטים ציינה בפגישה, שנערכה במשרד הקליטה, כי הרשויות עושות כל שביכולתן כדי לבצע את עבודתן נאמנה וכי אין למדינה שום כוונה שלא לערוך חקירה רצינית. מנהל מח"ש ופרקליט המדינה דחו את הטענות בדבר מחדלי מח"ש והבעייתיות שבהתנהלותה. פרקליט המדינה בחר לציין כי האוכלוסייה הערבית לא שיתפה פעולה עם מח"ש בסמוך לאירועי ההרג בתחילת אוקטובר 2000. ראוי להזכיר כי מר שנדר היה באותה עת מנהל מח"ש. בתשובה הדגיש עו"ד דלאל כי עמדתו של פרקליט המדינה אינה נכונה הן מבחינה עקרונית והן מבחינה משפטית. עו"ד דלאל ציין כי גם אם ההנחה שהאוכלוסייה הערבית לא שיתפה פעולה עם מח"ש נכונה, והיא אינה כזו, עדיין מוטלת על מח"ש החובה על פי דין ליזום חקירה בנושא כה חשוב כמו הרג אזרחים. הוא ציין כי החקירה צריכה לכלול זיהוי של השוטרים המעורבים בכל אירוע הרג, איסוף ממצאים אובייקטיביים מהשטח ובדיקה רצינית ואינטנסיבית של כל אחד ממקרי ההרג. עוד ציין עו"ד דלאל, כי מההרג הראשון, שאירע ביום 1.10.2000, ועד למינוי ועדת החקירה הממלכתית (ועדת אור) ביום 8.11.2000, עבר יותר מחודש. בתקופה זו לא נקטה מח"ש שום פעולה רצינית וממשית לחקור את הנסיבות שבהן נהרגו אזרחים על ידי כוחות משטרה.

 

שרת המשפטים ביקשה לדעת אם יש אפשרות להוציא מקברן את גופות הרוגי אוקטובר 2000, על פי בקשתה של מח"ש, כדי לקדם את החקירה במקרים ספציפיים. עו"ד דלאל השיב כי אי אפשר להשיב על בקשה זו בלי שמח"ש תספק מידע על פעולות החקירה שביצעה. מידע זה נדרש לנוכח העובדה כי מח"ש ביקשה להוציא מקברה את גופת המנוח אסיל עאסלה יותר מארבע שנים לאחר הריגתו, אך לא נקטה פעולת חקירה כלשהי לאחר פרסום דו"ח ועדת אור. עו"ד דלאל הבהיר גם, כי לפי פסיקת בג"ץ יש למצות דרכי חקירה אחרות בטרם הוצאת גופה, לא כל שכן כאשר מדובר בבקשה המוגשת שנים לאחר ההרג.

 

בתשובה לטענת אנשי מח"ש, כי ללא הוצאת הגופות מהקבר לא תהיה אפשרות לקבוע את זהותם של השוטרים שירו בהרוגים, הדגיש עו"ד דלאל את הדברים שאמר יו"ר ועדת החקירה הממלכתית, השופט (בדימוס) תאודור אור, בהרצאה שנשא באוניברסיטת תל אביב שנה לאחר פרסום דו"ח הוועדה. בהרצאה, שניתנה ב-1 בספטמבר 2004, עמד השופט אור על מחדליה הרבים של מח"ש הן בסמוך להרג באוקטובר 2000 והן לאחר פרסום דו"ח ועדת אור. השופט אור גם הדגיש כי הנחת העבודה של ועדת החקירה הממלכתית היא, שיש צורך להגיש כתבי אישום על סמך הממצאים שהיו לפני אותה ועדה:

 

"ככלל, המחלקה לחקירות שוטרים לא גבתה ראיות ביחס לאירועים שבהם נהרגו אזרחים, לא אספה ממצאים בשטח ולא ניסתה, סמוך להתרחשות האירועים, לאתר מי היו השוטרים המעורבים בהם.


...
המלצתה של ועדת החקירה היתה, שתתקיים חקירה של מח"ש בשורה של אירועים, כולל אירועים שבהם מצאו את מותם 13 אנשים. הכוונה היתה, שלאור החקירה יוחלט אם להגיש כתבי אישום וכנגד מי. והנה מתברר, שעד כה טרם נקבעו מסקנות אם יש להגיש כתבי אישום לגבי אף אחד מן האירועים שהועברו לחקירת מח"ש. הוסבר, כי הסיבה לכך היתה נעוצה בבעיות של כוח אדם במח"ש, וכי רק כשהתקבלה עזרה בכוח אדם זורז קצב החקירה. נוכח התוצאות הקשות של האירועים שנדרשה בהם חקירת מח"ש, נוכח העובדה שהעדויות שגבו חוקרים מטעם הוועדה והוועדה עצמה היו גלויות כל העת בפני הכל, כולל בפני חוקרי מח"ש, וזאת כבר במהלך עבודת הוועדה, ונוכח העובדה שחלפה כבר שנה מאז ניתנו ההמלצות בדו"ח הוועדה, מצער הדבר שלא נעשה עד כה יותר במסגרת חקירת מח"ש".

 

 מכתב לשרת המשפטים לבני מיום 21.8.2005
 מכתב ליועץ המשפטי מזוז מיום 30.3.2004
 מכתב ליועץ המשפטי רובינשטיין מיום 18.10.2000
 מכתב ליועץ המשפטי רובינשטיין ולמנהל מח"ש שנדר מיום 5.11.2000