בג"ץ דחה את בקשת עדאלה להקפיא את תוקפו של התיקון לחוק האזרחות

הודעה לעיתונות
9.3.2005

 

בג"ץ דחה את בקשת עדאלה להקפיא את תוקפו של התיקון לחוק האזרחות

 

בתאריך 1.3.2005, דחה בג"ץ בקשה שהגיש ארגון עדאלה למתן צו ביניים שיקפיא את יישום הוראות חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003 (להלן: החוק), בעקבות החלטת הכנסת, בפברואר 2005, להאריך את תוקפו של החוק בארבעה חודשים נוספים. בית המשפט בהרכב של 13 שופטים קבע, כי אין מקום למתן צו ביניים כבקשת העותרים. זאת, לאור התקופה המוגבלת של הארכת תוקף החוק (כעשרה חודשים בסך-הכל) בשנת 2004 ו-2005, ולאור העובדה שהליך ניסוחו של התיקון לחוק מצוי בעיצומו. כמו כן, לא פסק בית המשפט בעניין הבקשה למתן פסק דין סופי בעתירה התלויה ועומדת בפניו, שבה נדרש בית המשפט להכריז על בטלותו של החוק.

 

בתגובה להחלטה זו, עדאלה הדגיש כי "החלטת בג"ץ המאשרת את הארכת תוקפו של חוק המונע מבני זוג את האפשרות לחיות ביחד בישראל אינה מעניקה משקל לזכות הבסיסית לחיי משפחה. בג"ץ העדיף במקרה זה שיקולים מוסדיים, ואיין למעשה זכויות אדם בסיסיות המוכרות על ידי אמנות בינלאומיות שמדינת ישראל חתומה עליהן".

 

הבקשה הוגשה ע"י עדאלה באמצעות עו"ד חסן ג'בארין ואורנה כהן, בתאריך 21.2.2005, כחלק מהעתירה שהוגשה לבית המשפט העליון באוגוסט 2003 בשם הארגון ובשמם של שתי משפחות שהושפעו מהחוק, יו"ר ועדת המעקב העליונה לענייני ערבים, ותשעה חברי כנסת ערבים, נגד שר הפנים והיועץ המשפטי לממשלה. העותרים דרשו מבית המשפט לבטל את הוראות החוק מאחר והוא בלתי חוקתי. החוק מונע כל אפשרות של מתן מעמד בישראל לפלסטינים תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה הנשואים לערבים אזרחי ישראל, דבר שגורם פירוד כפוי של בני הזוג וקורע ילדים מהוריהם.

 

בית המשפט לא התייחס לטיעונים הרבים שהועלו בבקשה ביחס לאי מתו פסק דין סופי בעתירה. עדאלה טען כי אי מתן פסק דין פוגע בעקרון שלטון החוק ובמעמדו של בג"ץ בעיני הציבור ופוגע מעבר לנדרש בזכות החוקתית לגישה לבתי המשפט, הכוללת גם את הזכות לסעד ממשי ובזמן סביר. עוד נטען כי, אי הכרעה שיפוטית פוגעת בעקרון הוודאות והיציבות המשפטית, הואיל ולא רק עומדות ותלויות בפני בית המשפט שמונה עתירות בעניין זה, אלא ממתינים לפסק דין בעתירה נשוא הבקשה מאות משפחות נפגעות מהחוק שהגישו עתירות פרטניות לבית משפט זה אשר הטיפול בהן נדחה או הושהה עד להכרעה סופית בעתירה זו.

 

ראה: בג"צ 7052/03, עדאלה ואח' נגד שר הפנים ואח'

 

למידע נוסף: דו"ח מיוחד בנושא איחוד משפחות