עדאלה לבית המשפט: בקשת מח"ש להוצאת גופתו של המנוח אסיל עאסלה מוגשת בחוסר ניקיון כפיים, בשיהוי רב, והיא פוגעת בכבוד המשפחה

הודעה לעיתונות
1.3.2005

 

עדאלה לבית המשפט: בקשת מח"ש להוצאת גופתו של המנוח אסיל עאסלה מוגשת בחוסר ניקיון כפיים, בשיהוי רב, והיא פוגעת בכבוד המשפחה

 

בית משפט השלום בעכו דן היום, שני 28.2.2005, בבקשת המחלקה לחקירת שוטרים, מיום 26.10.2004, למנות שופט חוקר בדבר נסיבות מותו של המנוח אסיל עאסלה מעראבה שנהרג באירועי אוקטובר 2000 ע"י שוטרים. מח"ש הגישה את הבקשה הנ"ל על מנת שהשופט החוקר, באם ימונה, יורה על הוצאת גופת המנוח מהקבר לשם ביצוע נתיחה.

 

עו"ד חסן ג'בארין ועו"ד מרואן דלאל מעדאלה, ב"כ משפחת המנוח טענו בדיון, כי הבקשה הנ"ל מוגשת בחוסר תום לב ולאחר ארבע שנים מאירועי אוקטובר, ובמשך אותם ארבע שנים, התנערה מח"ש מחובתה ע"פ דין, וכלום לא נעשה על ידה על מנת להגיע לחקר האמת. עורכי הדין הוסיפו בדיון, שמבין השיקולים העומדים בפני בני משפחתו של המנוח, שיקולי כבוד המת וכבוד המשפחה עלולים להטות את כף המאזן לכיוון סירוב הבקשה הנ"ל ע"י המשפחה. עוד הוסיפו עורכי הדין ששיקולים אלה הם שיקולים חוקתיים, שהוכרו ככאלה בפסיקת בג"ץ.

 

עו"ד חסן ג'בארין טען, כי זו פעם ראשונה שמוגשת בקשה מעין זו לאחר יותר מארבע שנים לאחר הטמינה.

 

ארגון עדאלה הצביע בדיון על המחדל הרציני של מח"ש, שכן למרות חלוף ארבע שנים מאז אירועי אוקטובר ויותר משנה מאז פרסום דו"ח ועדת אור, טרם פתחה בחקירה רצינית.

 

מצדה טענה מח"ש בדיון, שהמחלקה אכן לא עשתה כלום במשך שלוש שנות עבודתה של ועדת אור בגלל החשש לכפילות בחקירה. עוד נטען, כי מח"ש החליטה עכשיו לבקש מינוי שופט חוקר מכיוון שזה הצעד האחרון שעשוי להצביע על זהות היורה.

 

עוד נטען ע"י מח"ש כי לאחר שהמנוח נהרג פנתה מח"ש למשפחה בבקשה להוציא את הגופה מהקבר, אולם המשפחה סירבה. בתגובה לדברים אלה, טען עו"ד ג'בארין שהיה אז באפשרותה של מח"ש להגיש אז בקשה לבית המשפט למינוי שופט חוקר, אך היא לא עשתה כן.

 

השופטת רונית יצחקי הציעה לב"כ משפחת המנוח להגיש תוך 30 יום הודעה בכתב להבהרת עמדת משפחת המנוח בעניין מינוי שופט חוקר. לאחר מכן, תמציא מח"ש את עמדתה לעניין.

 

באם תסרב המשפחה לבקשת מינוי שופט חוקר, נטען ע"י מח"ש, כי אז ישקלו ברצינות למשוך את בקשתם.