עדאלה פנה ליועץ המשפטי של הצבא וביקשו להורות באופן מיידי על ביטול המדיניות של סימון רכבי המתנחלים שנועדה לזהות כלי רכב הנהוגים בידי ערבים אזרחי ותושבי ישראל

הודעה לעיתונות
28.2.2005

 

עדאלה פנה ליועץ המשפטי של הצבא וביקשו להורות באופן מיידי על ביטול המדיניות של סימון רכבי המתנחלים שנועדה לזהות כלי רכב הנהוגים בידי ערבים אזרחי ותושבי ישראל

 

ארגון עדאלה- המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל פנה היום, 28.2.2005, ליועץ המשפטי לצבא באזור גדה המערבית וביקשו להורות באופן מיידי על ביטול המדיניות של סימון רכבי המתנחלים; להורות על הפסקה מיידית של חלוקה של מדבקות נוספות ולהורות באופן מיידי למתנחלים ולחיילים להשיב ו/או להסיר כל מדבקה שחולקה והודבקה במסגרת המדיניות על רכבי מתנחלים.

 

פנייה זו באה בעקבות ידיעה שהתפרסמה היום בעיתון "הארץ", לפיה, הצבא החל לאחרונה ביישום במדיניות חדשה, לפיה הוחל בהנפקה וחלוקה של מדבקות לתושבי ההתנחלויות. המדבקות נועדו לסמן את כלי הרכב של המתנחלים על מנת לאפשר חיילים במחסומים לזהות כלי רכב הנהוגים בידי ערבים אזרחי ותושבי ישראל המגיעים למחסומי הצבא באזור המערבית. על פי המדיניות החדשה נדרשים החיילים המוצבים במחסומים להפנות את כלי הרכב של האזרחים הערבים למסלול בדיקה מחמיר, בעוד שאת כלי הרכב של המתנחלים, המסומנים במדבקות, על החיילים להפנות למסלול מהיר, המאפשר מעבר ללא בדיקה ביטחונית.

 

עו"ד ארנה כהן טענה בפנייה, כי המדיניות קובעת קובעת טיפול שונה על בסיס הזהות האתנית של בעלי/נהגי כלי הרכב ומפרה בכך את הזכויות החוקתיות לשוויון ולכבוד האדם. עוד טענה עו"ד כהן, כי בסברה כי ניתן להתגבר על חוסר החוקתיות שבמדיניות, על ידי סימון רכבי המתנחלים ולא רכבי האזרחים הערבים, אין כל ממש, שהרי אין בכך כדי לסלק חוסר החוקתיות שבה ובכלל זה את תכליתה הפסולה, את ההשפלה שהיא גורמת לאזרחים הערבים ואת חוסר המידתיות שבה.