בעקבות ההארכה הנוספת לתוקף חוק האזרחות, עדאלה ביקש מבג"צ שייתן פסק-דין סופי וללא דיחוי נוסף

הודעה לעיתונות
24.2.2005

 

בעקבות ההארכה הנוספת לתוקף חוק האזרחות, עדאלה ביקש מבג"צ שייתן פסק-דין סופי וללא דיחוי נוסף

 

ארגון עדאלה- המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל- ביקש ביום שני, 21.2.2005, מבג"ץ ליתן פסק דין סופי המורה על בטלותו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג-2003 (להלן: החוק); וכן ליתן צו ביניים המורה למשיבים להימנע מביצוע ו/או יישום הוראות החוק עד מתן פסק-דין סופי בעתירה.

 

כזכור ב- 14.12.2004 פרסם בג"ץ (בהרכב מלא של 13 שופטים) החלטת ביניים בעתירה. בהחלטה נכתב, כי לאור הודעת פרקליטות המדינה מיום 9.8.2004, שלפיה "משרד הפנים בתיאום עם משרד המשפטים, יכין בהקדם תיקון לחוק אשר ירחיב את הסייגים לתחולת החוק על אוכלוסיות נוספות המייצגות סיכון ביטחוני מופחת", מן הראוי שפסק דינם יינתן על בסיס המציאות הנורמטיבית החדשה אשר תיווצר תוך פחות מחודשים (עד לחלוף תוקפו של החוק) וכי העיון מחדש עליו החליטה הממשלה צריך לבחון באופן יסודי ביותר את הבעיות שהחוק מעורר ואשר מצאו ביטוין בעתירות. בהחלטה נכתב, "החוק שלפנינו, על דעת כולנו, אינו חוק "מן המניין". הוא מצדיק התייחסות מיוחדת".

 

בבקשה שהוגשה כעת ע"י עדאלה באמצעות עוה"ד חסן ג'בארין וארנה כהן נטען, כי הטעמים להחלטה בג"ץ אינם עומדים עוד, היות ותוקף החוק הוארך לאחרונה בארבעה חודשים נוספים והמציאות הנורמטיבית לא השתנתה שכן תוכנית המשיבים להביא לכנסת הצעה לתיקון החוק לא התממשה.

 

עוד נטען בבקשת עדאלה, כי הודעת הפרקליטות מיום 18.2.05, בה הודיעה לבית המשפט, כי ביום 31.1.05 אישרה הכנסת צו המאריך את תוקף החוק בארבעה חודשים נוספים, אינה כוללת אמרה מפורשת המבטיחה ששינויים כלשהם יבוצעו בעתיד ואין בה סימן כלשהו המעיד, כי שינויים יבוצעו בהתאם להחלטה ואף בדברי ההסבר של הצעת הצו להארכת תוקף החוק ובהחלטת הממשלה עצמה נכללים אך אותן הטענות שהועלו ע"י המשיבים בעבר בפני בית המשפט.

 

בבקשה נטען עוד, כי מחדלם של המשיבים הינו חמור ביותר, שכן הוא פוגע בעקרון שלטון החוק ובמעמדו של בג"ץ בעיני הציבור, דבר המחייב כשלעצמו מתן פסק-דין מיידי והוצאת צו ביניים במעמד זה. בנוסף נטען, כי אי מתן פסק-דין כמבוקש, פוגע מעל הנדרש בזכות החוקתית לגישה לבתי המשפט, הכוללת לא רק את הזכות לפנות באופן פורמאלי לבית המשפט אלא גם את הזכות לסעד ממשי ובזמן סביר.

 

כזכור מייד לאחר אישור החוק בכנסת באוגוסט 2003 עתר ארגון עדאלה, באמצעות עו"ד חסן ג'בארין ועו"ד ארנה כהן, לבג"ץ בשמם של שתי משפחות שנפגעו מהחוק, וכן בשמם של כל חברי הכנסת הערבים וועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל, בדרישה לבטל את הוראות החוק. בית המשפט איחד את הדיון בעתירת עדאלה ובעתירות נוספות שהוגשו כנגד החוק ע"י האגודה לזכויות האזרח, סיעת מר"צ, המוקד להגנת הפרט ועותרים פרטניים, וביום 9 בנובמבר 2003 ניתן צו על תנאי. נשיא בית המשפט העליון, אהרון ברק, העביר את הדיון להרכב הרחב ביותר האפשרי, 13 שופטים. הדיון בעתירות הסתיים בינואר 2004. ביולי 2004 האריכה הכנסת את תוקף החוק לחצי שנה נוספת. לאחר הארכת תוקף החוק, הגיש ארגון עדאלה, בקשה למתן צו ביניים המורה למשרד הפנים להימנע מביצוע ו/או יישום הוראות החוק וזאת עד להכרעה סופית בעתירה וכן בקשה למתן פסק דין בעתירה, אשר נדחו בהחלטת בג"ץ מיום 14.12.04.

 

 לבקשה למתן פסק - דין