בג"ץ: עיריית חיפה תפרסם את כל ההודעות הרשמיות מטעמה גם בערבית

הודעה לעיתונות
1.12.2004

 

בג"ץ: עיריית חיפה תפרסם את כל ההודעות הרשמיות מטעמה גם בערבית

 

ביום 22.11.2004 הוציא בית המשפט העליון פסק דין בעתירת ארגון עדאלה שהגיש במרץ 2001 נגד עיריית חיפה בדרישה לחייב את העירייה לפרסם מודעות לציבור בעיתונות הערבית. בג"ץ נתן תוקף של פסק דין להסדר שהגיעו אליו ארגון עדאלה ועיריית חיפה. לפי ההסדר, כל ההודעות הרשמיות מטעם העירייה, כגון מכרזים ופרסומים על פי חוק התכנון והבנייה, יפורסמו גם בעיתונות הערבית בשפה הערבית. כן יפורסמו בעיתונות הערבית בשפה הערבית כל הפרסומים הנוגעים לשירותי העירייה, כגון רישום לגני ילדים ולבתי ספר, הודעות על שינויים בהסדרי התנועה והודעות על שעות קבלת קהל. כן הוסכם על פרסום בשפה ובעיתונות הערבית לגבי אירועי תרבות הפתוחים והנוגעים לציבור הרחב.

 

יצויין, כי בפברואר 2002 ביקש בית המשפט העליון מהיועץ המשפטי לממשלה להגיש תשובה לעתירה. וביוני 2002 לאחר קבלת תשובת היועץ המשפטי לממשלה, החליט בית המשפט העליון לדחות את הדיון בעתירה עד אחרי מתן החלטה בעתירת ארגון עדאלה כנגד העיריות בערים המעורבות. בדצמבר 2003 התקיים דיון נוסף בעתירה במהלכו הוציא בית המשפט צו על תנאי.

 

בעתירה טענה עו"ד ארנה כהן מעדאלה, כי אי פרסום מודעות לציבור בעיתונות הערבית מפלה את האזרחים הערבים הגרים בחיפה המהווים כ- 14% מאוכלוסייתה.