בעקבות התנגדות עדאלה בשם כ- 100 חקלאים ערבים: בוטלה תוכנית מתאר שאיימה על 13,184 דונם מאזור ואדי אלמלק

הודעה לעיתונות
28.09.2004

 

בעקבות התנגדות עדאלה בשם כ- 100 חקלאים ערבים: בוטלה תוכנית מתאר שאיימה על 13,184 דונם מאזור ואדי אלמלק

 

ביום 22.8.2004 החליטה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה- מחוז צפון, לבטל את תוכנית מתאר ג/7337 שיועדה להכריז על 13,184 דונם מאזור ואדי אלמלק (נחל ציפורי) כשמורת טבע וגן לאומי.

 

התוכנית הנ"ל הופקדה בועדה המחוזית לתכנון ובנייה- מחוז צפון במהלך חודש ינואר 2001. כאמור, התוכנית משתרעת על כ- 13,184 דונם באזור ואדי אלמלק ובאזורים הסובבים את הישובים הערביים אלקעייבה, בסמת טבעון, אלח'ואלד, אלחמירה-סואעד ושפרעם. התוכנית הוותה איום ממשי להפקעת הקרקעות בשטחה והיא הגבילה מאוד את השימושים החקלאיים בקרקע ואת יכולתם של בעליה החקלאים לנצלה לצורכי חקלאות כפי שאלה רואים לנכון.

 

בעקבות הפקדת התוכנית ותוצאותיה החמורות, הגיש ארגון עדאלה, באמצעות עו"ד סוהאד בשארה, התנגדות בשמם של יותר מ 100 חקלאיים מהאזור. בכתב ההתנגדות טענה עו"ד בשארה, כי התוכנית הנ"ל פוגעת באופן גורף בזכות היסוד של החקלאים לקניין, שכן הם מחזיקים בקרקעות אלה משך עשרות שנים ומלפני קום המדינה. בנוסף טענה עו"ד בשארה, כי אין כל זיקה בין מקרקעיהם של המתנגדים לבין "הצורך הציבורי" להכרזה על גן לאומי ושמורת טבע באזור התוכנית. עוד נטען, כי לא ברור מהו הבסיס להכרזה על שטח השייך למתנגדים כשטח גן לאומי או שמורת טבע, שכן, קרקעותיהם החקלאיות של המתנגדים מהווים חלק בלתי נפרד מהאזור.

 

עוד נטען בהתנגדות, כי התוכנית תפגע בזכותם של המתנגדים לחופש עיסוק ובמקור הפרנסה שלהם. כמו כן, טען ארגון עדאלה, כי התוכנית מפלה את המתנגדים על רקע לאום ו/או דת וכי מאחוריה עומדים שיקולים זרים ובלתי ענייניים. שכן, נראה כי קיימת מגמה ברורה ומלאכותית להגביל ולהצמיד את שטח התוכנית לישובים הערביים באזור כגון: בסמת טבעון, כעביה צפון ודרום, סואעד (חמירה), ראס עלי, חג'אג'רה ואח', דבר אשר יגביל את אפשרות הרחבת תחומי שיפוט או פיתוח ישובים אלה עד כדי חסימתם כליל מהתרחבות. לעומת זאת, ועל אף השתרעות היערות בסמוך לישובים היהודיים באזור, כגון אלונים, אלוני אבא, בית לחם הגלילית ואלון הגליל, הרי התוכנית מוציאה כלל השטחים הנ"ל מתחולתה ללא כל הסבר הגיוני וענייני לכך.

 

עוד טענו המתנגדים כי התוכנית מטעה את הציבור ויש בה סתירות רבות, וכי תשריט התוכנית מתארת "מצב קיים" שלא תואם את המצב הקיים בפועל בשטח, דבר אשר פוגע בזכויות האזרחים והמעוניינים בנושא, ומנוגד לדיני התכנון והבנייה המחייבים עריכת תוכניות ברורות.

 

כאמור לעיל, הועדה המחוזית לתכנון ובניה ביטלה את התוכנית בהסבירה כי יוזמיה ביקשו זאת לשם צמצום השטח הכלול בתוכנית והפקדתה מחדש בעתיד.

 

 להתנגדות