בעקבות עתירת ארגון עדאלה וארגוני זכויות אדם אחרים: בג"ץ מתח ביקורת על הנוהל "אזהרה מוקדמת" וביקש מהצבא לוותר עליו

הודעה לעיתונות
05.09.2004

 

בעקבות עתירת ארגון עדאלה וארגוני זכויות אדם אחרים:
בג"ץ מתח ביקורת על הנוהל "אזהרה מוקדמת" וביקש מהצבא לוותר עליו

 

בג"ץ דן ביום ראשון, 5.9.2004, בעתירה שהגיש ארגון עדאלה במאי 2002 נגד השימוש שעושה הצבא באזרחים פלסטינים כמגן אנושי ו/או כבני ערובה. נשיא בית המשפט העליון, השופט אהרון ברק, מתח ביקורת על הנוהל "אזהרה מוקדמת", שהחליף את "נוהל שכן", וקרא לצבא לוותר עליו, בנימוק שאמנת ז'נווה אוסרת על שימוש בתושבים המקומיים בפעולות הלחימה של הצבא הכובש.

 

כאמור, העתירה הוגשה במאי 2002, באמצעות עו"ד מרואן דלאל מעדאלה, בשם הארגון ובשמם של ששה ארגוני זכויות אדם אחרים: האגודה לזכויות אזרח, בצלם, רופאים לזכויות אדם, הועד נגד עינויים, קאנון- העמותה הפלסטינית להגנה על זכויות אדם והסביבה והמוקד להגנת הפרט.

 

באוגוסט 2002, הוציא בג"ץ צו ביניים האוסר על הצבא לעשות שימוש באזרחים כ"מגנים אנושיים" או כבני ערובה, לרבות באמצעות "נוהל שכן". ובעקבות הפרת צו בית המשפט ע"י הצבא, הגישו העותרים בנובמבר 2002, בקשה לבג"ץ על פי הפקודה לביזיון בית המשפט, בדרישה לחייב את הצבא בהוצאות מרתיעות בשל הפרת צו בית המשפט. במהלך הדיונים בפני בג"ץ, הכין הצבא הוראה מבצעית תחת הכותרת "אזהרה מוקדמת", שלפיה מותר "להסתייע" באזרח פלסטיני במהלך פעילות צבאית שמטרתה ביצוע מעצר, במידה והוא מסכים לכך, ואם לפי שיקול דעתו של המפקד הצבאי בשטח לא נשקפת סכנה לחיי אותו אזרח.

 

עו"ד דלאל טען בדיון, כי ההוראה הנ"ל אינה חוקית משום שהיא מאפשרת שימוש באזרחים בעת פעילות צבאית. כמו כן, נטען כי לא יכול להיות הסכמה חופשית ומודעת של אזרח פלסטיני להשתתף בפעילות של הצבא אשר על פי הגדרתה מסוכנת. זאת בנוסף לתפיסת האזרח את אותו כוח ככוח עוין וכובש.

 

יצויין, כי ארגון עדאלה הגיש בחודש אפריל 2004 בקשה למתן צו ביניים האוסר על שימוש בהוראה החדשה "אזהרה מוקדמת". כמו כן, הגיש ארגון עדאלה פעמים רבות תצהירים מפיהם של אזרחים פלסטינים שהצבא השתמש בהם כמגנים אנושיים ו/או כבני ערובה.

 

לאחרונה, הגיש עדאלה בבקשה לבג"ץ לפי פקודת ביזיון בית המשפט ובה נטען, כי הצבא ממשיך להפר את צו בג"ץ האוסר על שימוש בבני אדם כמגן אנושי. לבקשה צורפו שמונה עדויות חדשות שנגבו ע"י ארגון בצלם, בדבר שימוש הצבא באזרחים פלסטינים כ"מגנים אנושיים" ו/או כבני ערובה, מינואר עד יולי 2004. כמו כן, צורפה לבקשה טבלה המכילה 27 מקרים שבהם הצבא השתמש באוכלוסייה האזרחית כמגנים אנושיים ו/או כבני ערובה במהלך פעילות צבאית לאחר הוצאת צווים על ידי בג"ץ המונעים זאת.

 

הנשיא ברק אמר בדיון בעתירה, כי "מתוך מאה מקרים שבהם השכן יסייע לצה"ל מרצונו, 99 מקרים יהיו שלא ברצונו. קשה מאוד לוודא את הרצון, והחשש הוא שכיחידה צבאית באה בלילה, לא יהיה שכן שלא יסכים לשתף עמה פעולה בגלל הפחד".

 

בג"ץ הודיע שפסק הדין יינתן במועד אחר.