האגודה לזכויות האזרח וארגון עדאלה עתרו הבוקר לבג"ץ: לאפשר פגישות של האסירים והעצורים השובתים רעב עם עורכי דינם

הודעה לעיתונות
29.08.2004

 

האגודה לזכויות האזרח וארגון עדאלה עתרו הבוקר לבג"ץ:
לאפשר פגישות של האסירים והעצורים השובתים רעב עם עורכי דינם

 

ארגון עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל והאגודה לזכויות האזרח בישראל עתרו הבוקר לבג"ץ, בשמם של שבעה עורכי דין וארגוני זכויות אדם נוספים, נגד שירות בתי הסוהר, בדרישה להורות לשב"ס לאפשר לעורכי הדין להיפגש עם האסירים והעצורים המסווגים כביטחוניים, אשר שובתים רעב בימים אלה. בעתירה, שהוגשה בידי עורכות הדין ארנה כהן מעדאלה וסוניה בולוס מהאגודה לזכויות האזרח, התבקש עוד בג"צ לקבוע דיון דחוף בעתירה.

 

בתחילת חודש אוגוסט הכריזו העצירים והאסירים המסווגים כביטחוניים על כוונתם לפתיחה בשביתת רעב כמחאה על תנאי כליאתם הירודים. בסמוך להכרזה על שביתת הרעב, החל שב"ס למנוע מעורכי דין להיפגש עם אסירים, המסווגים כביטחוניים, ובמקצת מהמקרים אף עם עצורים בבתי סוהר שונים. שב"ס הודה במקצת המקרים בכתב ובעל פה, כי מניעת המפגש של עורכי הדין עם האסירים והעצורים הינה בשל העובדה כי הם שובתים רעב. כך למשל, במכתב התשובה של קצינת האסירים בבית הסוהר גלבוע על פנייתו של עו"ד מוחמד נעאמנה, בה ביקש לתאם מפגש עם האסיר מוחלס בורגל, צוין בזו הלשון: "בהמשך לפנייתך מתאריך 25.8.04, לא מאושר מפגש עם הנ"ל לאור סירובו לאכול".

 

עורכות הדין כהן ובולוס מציינות בעתירה, כי הימצאותו של אדם בבית סוהר אינה שוללת ממנו זכויות יסוד, למעט כפי שמתחייב מהמאסר, וכי על בית המשפט מוטלת חובה אקטיבית להבטיח שהאסיר ימשיך ליהנות מזכויותיו גם כשסוגרים עליו את חומות בית הסוהר. הן מדגישות, כי סירובו של שב"ס להתיר לעורכי דין להיפגש עם אסירים ועצירים, המסווגים כביטחוניים והשובתים רעב, מהווה הפרה בוטה של זכותם החוקתית של אסירים ועצורים אלה להיפגש עם עורכי דינם באופן סדיר ונוגדת את הוראותיו המפורשות של החוק. עורכות הדין מדגישות עוד, כי גם אם בפקודת בתי הסוהר (נוסח חדש), תשל"ב-1971 נקבע, כי שביתת רעב מהווה עבירת משמעת בבית סוהר, הרי הפקודה עצמה איננה מסמיכה את שב"ס לשלול את זכותו החוקתית של האסיר או העציר להיפגש עם עורך דינו כעונש על השביתה.

 

העותרים מדגישים עוד, כי האיסור על קיום המפגשים של עורכי דין עם אסירים ועצורים השובתים רעב נוטל מהם את הערובות להגנה על זכויות חוקתיות נוספות של הכלואים, ובהן הזכות לחיים ולשלמות הגוף, הזכות לכבוד וזכות הגישה לערכאות שיפוטיות. כן נטען בעתירה, כי האיסור שהטיל שב"ס מסכל את יכולתם של עורכי הדין, המטפלים בענייניהם של אסירים השובתים רעב, לקיים את חובתם המקצועית ליתן שירות נאות למרשיהם, וכי הוא מגביל את זכותם החוקתית לחופש העיסוק, המעוגנת בחוק יסוד: חופש העיסוק.

 

יצוין, כי במקביל למניעת המפגש של האסירים והעצורים שובתי הרעב עם עורכי הדין, מונע שב"ס גם קיום ביקורי משפחות במתקני הכליאה, ואף חברי כנסת אינם מורשים ע"י שב"ס להיפגש עם אסירים ועצירים אלה. "בנסיבות אלו", נטען בעתירה, "לאסירים ולעצורים שובתי הרעב אין כל קשר עם העולם החיצוני".

 

 לעתירה