בג"צ הורה לשפץ שתי כיתות לגני ילדים לקויי שמיעה עד סוף אוגוסט והטיל הוצאות משפט בסך 10,000 ₪ על משרד החינוך

הודעה לעיתונות
24.8.2003


בג"צ הורה לשפץ שתי כיתות לגני ילדים לקויי שמיעה עד סוף אוגוסט והטיל הוצאות משפט בסך 10,000 ₪ על משרד החינוך

 

 

היום, 24.8.2003, הורה בג"צ (השופטים: דורנר, נאור וגובראן), בעתירה אשר הגיש ארגון עדאלה- המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל- ב 14.5.2003, בשמו ובשם שמונה ילדים בגילאי 3-5 מאזור המשולש הדרומי הסובלים מליקויי שמיעה, לרשויות המקומיות, טירה וג'לג'וליה, לשפץ שתי כיתות לגני ילדים עד ה-30 באוגוסט, והטיל הוצאות משפט בסך 10,000 ₪ על משרד החינוך.

 

כזכור, העתירה הוגשה נגד החלטת משרד החינוך להעביר את הילדים לגן אחר שהתגלה כלא בטיחותי, לא תקני ואף לא הולם. בעתירה נדרש בג"צ להורות באופן מיידי למשרד החינוך להפעיל את שתי כיתות הגן לליקויי שמיעה בהן למדו שמונה הילדים עד שהוחלט להעבירם.

 

העתירה הוגשה לאחר שהתברר, כי לילדים הוקצה חדר אחד בלבד, ששטחו 15 מ' בלבד, ואשר נמצא בקומה נמוכה ממפלס הקרקע במבנה הראשי של בית ספר בו לומדים כ-800 תלמידים מגן חובה ועד כתה ו'; הגישה אל החדר הנה באמצעות גרם מדרגות; החדר הלא מואר, נמצא במצב בטיחותי ירוד, ובכלל זה חוטי חשמל חשופים וזגוגיות זכוכית שבורות. בגלל מצב בטיחותי זה שוהים הילדים בבתיהם מזה מעל לשבעה חודשים ואינם זוכים כלל לשירותי חינוך ו/או לשירותים פרא-רפואיים.

 

יודגש כי, על אף התערבותם של הארגונים לשינוי חברתי שמיהרו לסייע להורים, ובכלל זה שתי"ל- שירותי תמיכה לארגונים לשינוי חברתי מיסודה של הקרן החדשה, לא השתנתה עמדת משרד החינוך.

 

בדיון היום הדגישה עו"ד ארנה כהן מעדאלה בפני בג"צ, כי משרד החינוך לא מקיים את חובותיו המוטלות עליו ע"פ החוק. במקביל טענה הפרקליטות שמשרד החינוך הקצה שתי כיתות במקום הכיתות המקוריות, ושהרשויות לקחו על עצמם לשפץ את הכיתות עד סוף אוגוסט.