בית המשפט העליון הוציא צו על תנאי בעתירת ארגון עדאלה נגד משרד החינוך בעניין הטיפול בנשירת תלמידים בבתי הספר בנגב משרד החינוך התחייב להקצות 4.5 תקנים באופן מיידי

הודעה לעיתונות
12.8.2003


בית המשפט העליון הוציא צו על תנאי בעתירת ארגון עדאלה נגד משרד החינוך בעניין הטיפול בנשירת תלמידים בבתי הספר בנגב משרד החינוך התחייב להקצות 4.5 תקנים באופן מיידי

 

בג"צ בהרכב של השופטים א. רבלין, א. גרוניס וא. חיות, הוציא היום, 12.8.2003, צו על תנאי בעתירה אשר הגיש ארגון עדאלה- המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, באמצעות עו"ד גדיר ניקולא, ביום שלישי 22.7.2003, נגד מדיניות משרד החינוך באי הקצאת התקנים הדרושים למשרת קצין ביקור סדיר, ליישובים: רהט, לקיה, כסיפה, ערערה בנגב, שגב שלום, חורה ותל-שבע שבנגב, על מנת לטפל בסוגיית נשירת תלמידים בנגב. בג"צ הורה למדינה להסביר, תוך שישים יום, מדוע לא מקצים ומספקים את התקנים הדרושים למשרת קצין ביקור סדיר, לפי "התקן הראוי" שקבע משרד החינוך ליישובי העותרים, ומדוע לא מקיימים את המלצות מבקר-המדינה שפורסמו בדו"ח השנתי ואשר מתייחסות, בין היתר, להקצאת משרות של קציני הביקור הסדיר ביישוביהם של העותרים.

 

את העתירה הגיש ארגון עדאלה בשמו ובשמם של 19 משפחות לתלמידים בבתי ספר שונים בנגב, קואליציית ארגונים וועדי הורים לשיפור מערכת החינוך הערבית בנגב, ההתאחדות הארצית של ועדי ההורים הערביים למערכת החינוך בישראל וועדת המעקב העליונה לענייני החינוך הערבי בישראל.

 

קציני הביקור הסדיר (הקב"סים) נחשבים לאורגן המרכזי והזרוע הישירה של משרד החינוך לצורך הטיפול בתופעת הנשירה. המחלקה לביקור סדיר הינה היחידה האחראית למעקב אחר יישום חוק לימוד חובה. היא מטפלת באיתור התלמידים שאינם מבקרים ביקור סדיר בבתי-הספר, ומסייעת להחזרתם למעגל הלימודים. כך שמתפקידו של כל קב"ס בכל רשות מקומית לעקוב אחר תלמידי היישוב המועדים לנשירה ממערכת החינוך, לאתרם ולטפל בהם, וכן להחזיר תלמידים נושרים למערכת החינוך ולהציבם במסגרות הולמות. על כן, אי הקצאת תקנים למשרת קב"סים מנציחה ומשרישה את בעיית הנשירה ממערכת החינוך.

 

מספר התקנים למשרת קב"ס הדרושים לכל יישוב נקבעת על-ידי נוסחת קריטריונים באמצעות משרד החינוך. המרכיבים לקביעת התקן הראוי הם, בין היתר: גודל אוכלוסיית התלמידים, מספר הילדים הזקוקים לטיפול קב"ס, הרמה הסוציו-אקונומית של היישוב.

 

בדיון שהתקיים היום התחייב משרד החינוך, באמצעות פרקליטות המדינה, למנות 4.5 תקנים ביישובי העותרים באופן מיידי, קרי: בשנת הלימודים הבאה. אולם, ארגון עדאלה סירב להסתפק בתוספת זו ודרש הקצאה, לפחות, שווה למגזר היהודי.

 

בדיון טענה עו"ד ניקולא, כי מספר התקנים למשרת קב"ס שהקצה משרד החינוך, נכון ליום הגשת העתירה, לטיפול בתלמידים הבדואים, מהווה 11% בלבד ממספר התקנים שהיה עליו להקצות לפי התקן הראוי, לעומת, הקצאה של יותר מ 40% ממספר התקנים הראוי במגזר היהודי.

 

בדיון ביקשה פרקליטות המדינה מבית המשפט לא להוציא צו על תנאי ולהסתפק בהוספת 4.5 תקנים בתקווה שבעתיד יתווספו עוד תקנים. במקביל, טען ארגון עדאלה, כי אין מקום לקבל הצעת פרקליטות המדינה מכיוון שבמשך זמן רב מסרב משרד החינוך לפניותיהם הרבות של העותרים בעניין, כמו כן התעלם משרד החינוך מדוחות של ועדות שונות שהתייחסו לנושא ומהמלצות מבקר המדינה. לכן, טען ארגון עדאלה, כי הוצאת צו על תנאי היא צעד הכרחי על מנת לזרז את יישום ההקצאה השווה.

 

במהלך הדיון, השופטת חיות אמרה לפרקליטות המדינה, כי אחוז הנשירה הגבוה אצל הערבים הבדואים בנגב מחייב הקצאת תקנים לקציני ביקור סדיר, באחוזים גבוהים מהמגזר היהודי בנגב, מכיוון שאחוז הנשירה אצל התלמידים היהודים הוא מזערי לעומת אחוז הנשירה בקרב התלמידים הבדואים.

 

השופט רבלין, יו"ר ההרכב, העיר כי הנתונים הקשים בעניין אחוזי הנשירה בקרב התלמידים הבדואים, מחייבים נקיטת מדיניות של העדפה מתקנת.