מסקנות ועדת האו"ם בדבר יישום האמנה הבינלאומית לזכויות פוליטיות ואזרחיות, מותחות ביקורת קשה על ישראל ומבקשת ביטול תיקון חוק האזרחות החדש

הודעה לעיתונות
10.8.2003


מסקנות ועדת האו"ם בדבר יישום האמנה הבינלאומית לזכויות פוליטיות ואזרחיות, מותחות ביקורת קשה על ישראל ומבקשת ביטול תיקון חוק האזרחות החדש

 

ביום 6.8.2003 פרסמה ועדת האו"ם את מסקנותיה התקופתיות אודות יישומה של ישראל לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות שישראל חתומה עליה. הדו"ח המסכם התייחס לשלוש עשרה נושאים שבהם ישראל הפרה זכויותיהם של האזרחים הערבים בישראל והפלסטינים בשטחים הכבושים.

 

בהליך הדיון בעל-פה שנערך בג'נווה לפני כשבועיים, השתתפו ארגוני זכויות אדם רבים וביניהם ארגונים בינלאומיים כמו אמנסטי, Human Right Watch. מארגון עדאלה- המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל- נכחו עו"ד חסן ג'בארין, מנכ"ל הארגון ועורכת הדין גדיר ניקולא, מארגון עדאלה. נציגי הארגון הציגו בפני חברי הועדה דו"ח אשר עוקב אחרי מידת יישומה של ישראל לאמנה הבינלאומית לזכויות פוליטיות ואזרחיות.

 

המסמך אשר פרסמה ועדת האו"ם, הינו מעקב תקופתי אחרי יישום האמנה, שכמוהו נעשה לכל מדינה השותפה בה. לפני הליך הדיון בעל-פה בפני חברי הועדה, מגישה המדינה לוועדה דו"ח על פעילויותיה וההתפתחויות בתחומים הקשורים לאמנה, במקביל מגישים ארגונים חברתיים וארגוני זכויות אדם דו"חות הסוקרים את מצב זכויות האדם באותה מדינה. ועדת האו"ם, אחרי שקיבלה את כל המסמכים והדו"חות, מקיימת דיון בעל-פה עם נציגי המדינה שאחריו מוציאה דו"ח מסכם הכולל מסקנות, ביקורות והצעות.

 

הדו"ח אשר הגיש ארגון עדאלה לועדת האו"מ בחודש יולי שעבר, התייחס, בין ייתר הדברים, ל: (1) השימוש ההולך וגובר של ישראל בתקנות שעת חירום נגד המנהיגים והפעילים הפוליטיים הערבים; (2) השימוש באזרחים פלסטינים בשטחים הכבושים כמגן אנושי; (3) מניעת איחוד משפחות ואזרחות מבני זוג פלסטינים הנשואים לאזרחים ישראליים; (4) כישלון המדינה ליישם חוקים המבטיחים ייצוג הולם לערבים אזרחי המדינה בגופים ממשלתיים.

 

עוד צורף לדו"ח, אשר הציגו נציגי ארגון עדאלה, מידע נוסף אודות מצב הזכויות החברתיות והכלכליות, הזכויות התרבותיות, זכויות הקרקע והאדמה.

 

בדו"חות אשר הגיש עדאלה, הודגש הצידוק ההולך וגובר בישראל לגזענות, ההגבלות על ההשתתפות הפוליטית, החוקים המפלים אשר פוגעים במשפחות ובילדים, האפליה כנגד נשים ערביות ואי השוויון בזכויות מיעוטים.

 

מסקנות האו"ם:

 

במסקנותיה של ועדת האו"ם היא הדגישה 13 הנושאים הבאים והביעה את דאגתה בקשר להפרות שעושה ישראל לסעיפים באמנה הבינלאומית. היא המליצה לישראל לנקוט בצעדים מסוימים כדי לשפר את המצב. להלן תקציר ל-13 הנקודות שהועלו בדו"ח:

 

על ישראל "לבטל" את תיקון חוק האזרחות והכניסה לישראל, שהתקבל בכנסת לפני כשבועיים, ואשר אוסר על איחוד משפחות לפלסטינים מהשטחים הכבושים אשר נישאו לאזרחי המדינה הערבים. הועדה גרסה, כי החוק עומד בסתירה לסעיפים באמנה שעליה חתומה ישראל, ובה התחייבה לאפשר איחוד משפחות.


על ישראל "לחקור, להעמיד לדין ולהעניש" אישי ציבור יהודים שהתבטאו ביחס לערבים באופן "שיכול לעודד שנאה גזעית ודתית, שמהווה הסתה לאפליה, עוינות ואלימות".


הוועדה האיצה בישראל לא למנוע ולהגביל חופש תנועה.


על ישראל לחדול משימוש בפלסטינים כמגן אנושי (נוהל שכן).


על ישראל לחדול מ"הריסת בתים" וגרימת נזק לרכוש בשטחים הכבושים כאמצעי ענישה.


על ישראל להימנע משימוש ב- "סיכולים ממוקדים" כ"אמצעי ענישה" או הרתעה, ועל ישראל להבטיח מתן שיקול מרבי לשימוש "פרופורציונאלי" באמצעי זה.


על ישראל להגדיל את שיעורם של האזרחים הערבים, בעיקר נשים ערביות, בשירות הציבורי.


על ישראל "לוודא שכל שינוי בחקיקה הקשור לאזרחות" יהלום את סעיפי האמנה הבינלאומית.


"הערפול בהגדרות" ו"השימוש הדו משמעי במלים" ו"ההנחות המוקדמות" שישראל משתמשת בהם בדברי חקיקה נגד טרור מנוגדים לעיקרון החוקיות ומשליכים לרעה על זכויות נאשמים, וכל זה בניגוד לאמנה הבינלאומית.


השימוש הגורף בחוקי שעת חירום מנוגד לסעיפי האמנה הבינלאומית. חוקים אלה צריכים לחול בכפוף לדחיפות העניין ומסוכנותו.


השימוש במעצרים מנהליים מבלי לאפשר מפגש עם עורכי דין הינו מנוגד לאמנה הבינלאומית. על ישראל להבטיח כי אף עצור לא יוחזק ליותר מ- 48 שעות ללא מפגש עם עורך-דין.


על ישראל לבדוק מחדש את "הטיעון הביטחוני" אשר משתמשת בו המדינה בכדי לא לחתום על פרוטוקולי האמנה הבינלאומית.


על ישראל להפסיק "לבנות את "קו התפר"" בשטחים הכבושים. ל"קו התפר" (גדר ההפרדה/ החומה) יש השלכות חמורות על חופש התנועה.