עדאלה לחברי הכנסת: הצעת החקיקה בעניין איחוד המשפחות הנה בלתי חוקתית, מפלה ושרירותית

הודעה לעיתונות
30.7.2003

 

עדאלה לחברי הכנסת:
הצעת החקיקה בעניין איחוד המשפחות הנה בלתי חוקתית, מפלה ושרירותית


 

בעקבות החלטת ועדת הפנים של הכנסת להביא את הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל לאישור מליאת הכנסת עוד הערב, ארגון עדאלה- המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל- פנה היום בערב, 30.7.2003, בפנייה דחופה לחברי הכנסת בבקשה להצביע נגד הצעת החוק מכיוון שהיא לוקה באי חוקיות קיצונית, גזענות ואפליה חמורה בשוללה זכויות יסוד על בסיס לאום.

 

הצעת החקיקה קובעת הסדר מיוחד לטיפול בבקשות למתן מעמד בישראל של אזרחי ישראל שנישאו לפלסטינים, ומגבילה באופן דרסטי את הטיפול בבקשות איחוד המשפחות של אזרחי ישראל הנשואים לפלסטינים. הצעת חקיקה זו מפלה לרעה את אזרחי ישראל הנשואים לפלסטינים, לעומת כל שאר אזרחי ישראל הנשואים למי שאינם אזרחים. הלכה למעשה, אזרחי ישראל הנישאים לפלסטינים הינם אזרחי ישראל הערבים. אי לכך החוק המוצע מפלה באופן בוטה ביותר את האזרחים הערבים בישראל על בסיס לאום.

 

עו"ד ארנה כהן, מארגון עדאלה, פירטה בפנייתה לחברי הכנסת את האי חוקיות הטמונה בהצעת החוק כי "הצעת החוק שוללת באופן מוחלט את שקול הדעת של שר הפנים במתן מעמד בישראל לפלסטינים שנישאו לאזרחי ישראל. הוא מונע באופן מוחלט הגשת בקשות לקבלת מעמד ומתן מעמד קבוע למי שהגישו בקשות בעבר ובקשתם אושרה."

 

עוד ציין עדאלה בפנייתו, כי באם יעבור החוק, התוצאה תהיה הפרדה כפויה של אלפי אזרחים ואזרחיות ישראל מבני הזוג שלהם וקריעת אלפי ילדים אזרחי ישראל מהוריהם, תוך רמיסת זכויות היסוד החוקתיות לכבוד, לחיי משפחה ולשוויון, המוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם ומעוגנות באמנות הבינלאומיות שישראל הינה צד להן.

 

יודגש, כי במהלך דיון בועדת הפנים של הכנסת, שהתקיים אתמול, הודה שר הפנים, כי המדובר בחוק שתוצאותיו תהיינה טרגיות ואף היועצת המשפטית של ועדת הפנים הזהירה את חברי הועדה, כי החוק אינו מידתי ולא יעמוד במבחן בג"ץ. זאת ועוד, וועדת הפנים אישרה היום את העברת הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית, בניגוד לחוק, ומבלי שחברי הועדה קיבלו תשובות ונתונים שהתבקשו מנציגי המשרדים הממשלתיים, אודות השלכותיו החמורות של החוק על זכויותיהם, ומבלי שתוצג בפניהם חוות דעת של היועצת המשפטית של הוועדה.

 

ארגון עדאלה ציין, כי יוזמי החוק המוצע מבקשים להצדיק את נחיצותו במספר מקרים בהם היו מעורבים מקבלי מעמד בישראל בעקבות איחוד משפחות ב"גלגולם" של פיגועים. עו"ד כהן הדגישה, כי "אף אם העובדות נכונות, הרי שאין בכך כדי להצדיק את הפגיעה הגורפת בזכויות יסוד של ציבור שלם על לא עוול בכפו, שכן כלל יסודי הוא האיסור על פגיעה בזכויות יסוד על בסיס חשד קולקטיבי ועמום."

 

על כן, ביקש ארגון עדאלה מחברי הכנסת שלא לתת את ידם לחקיקה גזענית זו המפרה זכויות בסיסיות של בני אדם על בסיס לאום.