ארגון עדאלה הגיש עתירה לבג"צ נגד משרד החינוך בעניין הטיפול בנשירת תלמידים בבתי הספר בנגב

הודעה לעיתונות
22.7.2003

 

ארגון עדאלה הגיש עתירה לבג"צ נגד משרד החינוך בעניין הטיפול בנשירת תלמידים בבתי הספר בנגב


 

ארגון עדאלה- המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל- הגיש ביום שלישי 22.7.2003, עתירה לבג"צ נגד מדיניות משרד החינוך באי הקצאת התקנים הדרושים למשרת קצין ביקור סדיר, ליישובים: רהט, לקיה, כסיפה, ערערה בנגב, שגב שלום, חורה ותל-שבע שבנגב, על מנת לטפל בסוגיית נשירת תלמידים בנגב.

 

את העתירה הגיש ארגון עדאלה, באמצעות עו"ד גדיר ניקולא, בשמו ובשמם של 19 משפחות לתלמידים בבתי ספר שונים בנגב, קואליציית ארגונים וועדי הורים לשיפור מערכת החינוך הערבית בנגב, ההתאחדות הארצית של ועדי ההורים הערביים למערכת החינוך בישראל וועדת המעקב העליונה לענייני החינוך הערבי בישראל.

 

קציני הביקור הסדיר (הקב"סים) נחשבים לאורגן המרכזי והזרוע הישירה של משרד החינוך לצורך הטיפול בתופעת הנשירה. המחלקה לביקור סדיר הינה היחידה האחראית למעקב אחר יישום חוק לימוד חובה. היא מטפלת באיתור התלמידים שאינם מבקרים ביקור סדיר בבתי-הספר, ומסייעת להחזרתם למעגל הלימודים. כך שמתפקידו של כל קב"ס בכל רשות מקומית לעקוב אחר תלמידי היישוב המועדים לנשירה ממערכת החינוך, לאתרם ולטפל בהם, וכן להחזיר תלמידים נושרים למערכת החינוך ולהציבם במסגרות הולמות. על כן, אי הקצאת תקנים למשרת קב"סים מנציחה ומשרישה את בעיית הנשירה ממערכת החינוך.

 

מספר התקנים למשרת קב"ס הדרושים לכל יישוב נקבעת על-ידי נוסחת קריטריונים באמצעות משרד החינוך. המרכיבים לקביעת התקן הראוי הם, בין היתר: גודל אוכלוסיית התלמידים, מספר הילדים הזקוקים לטיפול קב"ס, הרמה הסוציו-אקונומית של היישוב.

 

העתירה מראה, כי מספר התקנים למשרת קב"ס שהקצה משרד החינוך, נכון ליום הגשת העתירה, לטיפול בכלל אוכלוסיית התלמידים הערביים במדינה, מהווה 14% בלבד ממספר התקנים שהיה עליו להקצות לפי התקן הראוי. הוא הקצה 60.64 תקנים למשרת קב"ס, לעומת 424.33 תקנים שהיה עליו להקצות לפי התקן הראוי (ראה נספח 1).

 

עו"ד ניקולא טענה, כי מספר התקנים שאוישו למשרת קב"ס ביישובי העותרים הינו פחות ממספר התקנים שהוקצה בפועל. כך שהיום רק 3.5 תקנים של קב"סים מאוישים ביישובים אלה במקום 5, היינו, רק 7.6% תקנים מאוישים מאחוז התקנים שהיה על משרד החינוך להקצות לפי התקן הראוי ביישובי העותרים (ראה נספח).

 

בעתירה נטען, כי באי הקצאת תקנים לקב"סים, מפר משרד החינוך את הוראות חוק לימוד חובה וחוק זכויות התלמיד, אשר מחייבות נקיטת אמצעים על מנת לספק שירותי לימוד חובה בהעדר טיפול בסוגיית הנשירה, נטען בעתירה כי, נפגעת התכלית של חוק לימוד חובה חינם שעיקרה השוויון בנגישות לשירותי חינוך חובה.

 

עוד נטען בעתירה כי, אי נקיטת אמצעים מתאימים להבטחת זכותם של ילדים להצטרף למסלול הלימודים בגילאים אלה, הינה בבחינת פגיעה בכבודם ובחירותם האישית- דבר העומד בניגוד לאמור בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, והפרה לאמנות הבינלאומיות בדבר הזכות לחינוך. זאת ועוד, משרד החינוך מפר בנקיטתו מדיניות זו את עקרון השוויון כעיקרון חוקתי, ועל כן מדיניות זו פסולה.