היום, דיון בעליון בעתירות של עדאלה בעניין איחוד משפחות

הודעה לעיתונות
17.7.2003

 

היום, דיון בעליון בעתירות של עדאלה בעניין איחוד משפחות

 


 

 

היום 17.7.2003, בשעה 11:30 בבוקר, יתקיים דיון בבית המשפט העליון בעתירות שהגיש ארגון עדאלה, באמצעות עו"ד ארנה כהן, בשמן של 14 משפחות של ערבים אזרחי ישראל ובני/ות זוגם הפלסטינים נגד החלטת הממשלה, האוסרת על איחוד משפחות ומתן מעמד בישראל לפלסטינים וגוזרת עליהם פירוד.

 

כזכור, הממשלה החליטה ביום 12.5.2002 להקפיא את הטיפול בכל בקשות איחוד המשפחות שהוגשו למשרד הפנים "שבהם בן הזוג הוא פלסטיני/ת תושבי הרשות ו/או ממוצא פלסטיני".

 

בעתירה נטען, כי החלטת הממשלה מפלה באופן בוטה ביותר את העותרים ואת האזרחים הערבים בישראל בכל הקשור לזכויותיהם החוקיות לקיים חיי משפחה עם בן/ת הזוג לפי בחירתם עם ילדיהם הקטינים ככל אדם. עוד נטען בעתירה, כי הממשלה פעלה בלא סמכות וכי החלטתה, המפלה על בסיס לאום, נוגדת את הוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, את הוראות חוק האזרחות התשי"ב ב- 1952, ואת הוראות המשפט הבינלאומי. בעתירה הודגש שהחלטת הממשלה, פוגעת הלכה למעשה, רק בערבים אזרחי ישראל, שכידוע הם אשר נישאים לפלסטינים, בעוד שעל אזרחים ישראלים שנישאו למי שאינם פלסטינים, ימשיך לחול ההסדר הקודם והם יהיו זכאים להתאזרח בישראל.

 

בעקבות העתירה, ביום 14.7.2002, הוציא בג"צ צו על תנאי בעתירה המורה לפרקליטות המדינה להשיב על העתירה תוך 120 יום. עוד הוציא בג"צ צווי ביניים אינדיבידואלים, המונעים את גירושם של בני/ בנות זוג הנשואים לאזרחים ישראלים.

 

בתגובתה, טענה המדינה, כי הוכנה הצעת חוק ממשלתית לתיקון חוק האזרחות וחוק הכניסה לישראל, המייתרת את הדיון בעתירה. עוד טענה המדינה, כי החלטת הממשלה נחוצה היות שמאז תחילת האינתיפאדה מסתמנת עלייה במעורבות בפיגועים של פלסטינים שקיבלו מעמד בישראל בתוקף איחוד משפחות בפיגועים, ופירטה ששה מקרים. יצוין, כי הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת רק ביום 4.6.2003 וביום 18.6.2003 עברה ההצעה בקריאה ראשונה.

 

ארגון עדאלה טען בתגובה, כי כל עוד הליך החקיקה לא הושלם החלטת הממשלה הינה בתוקף, ועל בית המשפט לבטלה מפני שאיננה חוקית, מפרה זכויות יסוד, גורפת ובלתי מדתית.

 

עוד הוסיפה עו"ד כהן, כי הטענה שמדובר בצורך ביטחוני הינה חסרת בסיס, היות ואף אם היו מקרים ספורים בהם היו מעורבים בפיגועים, של אנשים שקיבלו מעמד בישראל מכוח איחוד משפחות, הרי שלא ניתן להסיק מכך על מסוכנות של רבבות אחרים שבקשותיהם נבדקו ע"י אמות מידה ביטחוניות קפדניות באופן אינדיוידואלי ולא נמצא בהם כל דופי.

 

עוד נטען, כי המטרה האמיתית של החלטת הממשלה הינה הרצון למנוע מתן מעמד בישראל לפלסטינים מנימוקים גזעניים ומפלים, כפי שהוצהר בעבר בגלוי ע"י שר הפנים הקודם, אלי ישי.