עדאלה לבית המשפט המחוזי בנצרת להורות לשירות בתי הסוהר להחזיר לאסיר סכום כסף שנגבה ממנו בגין קנסות כספיים של אסירים אחרים

 :עדאלה לבית המשפט המחוזי בנצרת 

להורות לשירות בתי הסוהר להחזיר לאסיר סכום כסף שנגבה ממנו בגין קנסות כספיים של אסירים אחרים


היום 6.7.2003 הגיש עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, באמצעות עו"ד עביר בכר, עתירה לבית המשפט המחוזי בנצרת בשמו של האסיר כרים יונס, ובה נתבקש בית המשפט להורות לשירות בתי הסוהר להחזיר לפיקדונו האישי של האסיר סכום כסף על סך 2925 אשר ניטלו מפיקדונו האישי שלא כדין בגין קנסות שהוטלו על אסירים אחרים.

האסיר כרים יונס הוא אזרח ישראלי, שפוט למאסר עולם ומרצה את עונשו בכלא שטה. האסיר משמש כדובר האסירים באותו בית כלא. ביום 30.01.03 ניגש האסיר אל שלם בית הסוהר וביקש להתעדכן אודות היתרה הכספית בפיקדונו האישי בבית הכלא. לאחר עיון בדף החשבון גילה, כי פקדונו חויב בסכום של 2925 ₪ ללא ידיעתו ומבלי ליטול את רשותו לכך. משלם בית הכלא נמסר לו, כי הסכום הנ"ל הנו בגין קנסות כספיים שהוטלו על אסירים שונים בבית הכלא שעברו עבירה משמעתית ונדונו לקנסות כספיים, ויתרת הכספים בפיקדונותיהם האישיים לא אפשרה גביית הקנסות, ועל-כן ובהסתמך על הוראה חדשה מאת מנהל בית הכלא קנסות אלו נגבו מחשבונו של האסיר היות וישנו כיסוי כספי מספיק.

בעתירה נטען כי, נטילת כספים מפיקדונו האישי של האסיר בגין קנסות שהוטלו על שבעה אסירים אחרים משמעה כי הוא זה אשר יצטרך לשאת את עונשם של האסירים ללא כל הצדק שבדין. עו"ד בכר הוסיפה כי, אין כל הצדקה חוקית שבדין שמכוחה ניתן להפוך את האסיר לברירת המחדל בנשיאת עונשיהם של אסירים אחרים הנדונים לקנסות.

כמו כן הדגישה עו"ד בכר כי נטילת כספים מפיקדונו האישי, הרשום על שמו בלבד, ללא ידיעתו וללא מתן אישורו לכך מהווה פגיעה חמורה בזכותו הקניינית של האסיר על כספיו הנמצאים בפיקדון ונוגדת את האמור בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

ועל כן, טענה עו"ד בכר כי, "שירות בתי הסוהר פעל בחוסר סמכות מוחלט, סטה מהוראות הפקודה המסמיכות אותו לגבות קנסות מפיקדונותיהם האישיים של האסירים, עיקר מתוכן את כל עיקרון הענישה האישית, נטל כספים בהסתמך על מדיניות שרירותית ובלתי סבירה תוך פגיעה ישירה בזכותו של העותר לשמירה על קניינו האישי".

 

בית המשפט המחוזי בנצרת, 138/03 כרים יונס נ' שירות בתי הסוהר