ביום שלישי ידון בג"צ בחוקיות השימוש באזרחים פלסטינים לצורך מימוש פעולות צבאיות

הודעה לעיתונות
6.7.2003

 

ביום שלישי ידון בג"צ בחוקיות השימוש באזרחים פלסטינים לצורך מימוש פעולות צבאיות


 

ביום שלישי, 8.7.2003, בשעה 9:00 בבוקר, ידון בג"צ, בעתירה שהגישו ארגוני זכויות אדם בתחילת מאי 2002, נגד השימוש שעושה צה"ל באזרחים פלסטינים בשטחים הכבושים כ"מגן אנושי" או כבני ערובה בין היתר באמצעות "נוהל שכן". בדיון אמור בג"צ לדון בחוקיותה של ההוראה המבצעית "אזהרה מוקדמת" שהוכנה ע"י צה"ל כתחליף ל"נוהל שכן", וכן בבקשה על פי הפקודה לביזיון בית משפט שהגישו העותרים לאחר שהפר צה"ל את צו בג"צ האוסר את השימוש באזרחים פלסטינים כ"מגנים אנושיים" או כבני ערובה.

 

כזכור, "נוהל שכן" הינו שימוש שעושה הצבא באוכלוסייה אזרחית פלסטינית לצורך מימוש פעולות צבאיות, כגון הליכה לפני כוח צבאי המבצר בית של מי שהצבא ביקש לעצור ואף בדיקת חפצים חשודים. העתירה הוגשה באמצעות עו"ד מרואן דלאל מעדאלה בשם הארגון ובשמם של ששה ארגוני זכויות אדם אחרים: האגודה לזכויות האזרח, בצלם, רופאים לזכויות אדם, הועד נגד עינויים, קאנון- העמותה הפלסטינית להגנה על זכויות אדם והסביבה והמוקד להגנת הפרט.

 

ביום 18.8.2003, ארבעה ימים לאחר הריגתו של מר נידאל אבו מוחסן, בן 19, ששימש כמגן אנושי באמצעות "נוהל שכן" ע"י צה"ל, ובעקבות בקשת העותרים, הוציא בית המשפט צו ביניים האוסר על הצבא לעשות שימוש באזרחים כ"מגנים אנושיים" או כבני ערובה, לרבות "נוהל שכן".

 

בעקבות הצטברות עדויות בדבר המשך השימוש שעושה צה"ל באזרחים כ"מגן אנושי", ולמעשה הפרת צו בית המשפט האוסר זאת, הגישו העותרים, בנובמבר 2002, בקשה לבג"צ על פי הפקודה לביזיון בית המשפט, שתכליתה לחייב את הצבא בהוצאות מרתיעות בשל הפרת צו בית המשפט.

 

במהלך הדיונים בפני בג"ץ , הצבא הכין הוראה מבצעית תחת הכותרת "אזהרה מוקדמת", שעל פיה מותר "להסתייע" באזרח פלסטיני במהלך פעילות צבאית שמטרתה ביצוע מעצר, במידה והוא מסכים לכך, ואם לפי שיקול דעתו של המפקד הצבאי בשטח לא נשקפת סכנה לחיי אותו אזרח.

 

ביום 21.1.2003 צמצם בג"ץ את צו הביניים, והתיר את הפעלת ההוראה המבצעית "אזהרה מוקדמת". אולם, בית המשפט ביקש לקבל את טיעוני הצדדים בעניין חוקיותה של הוראה זו. העותרים הגישו את טיעוניהם, ואף צירפו להם חוות דעת מומחה למשפט הבינלאומי, פרופסור אייל בנבנשתי מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א, שקבעה כי הוראה זו אינה חוקית משום שהיא מאפשרת שימוש באזרחים בעת פעילות צבאית. כמו כן, נטען כי לא יכולה להיות הסכמה חופשית של אזרח פלסטיני להשתתף בפעילות של צה"ל אשר על פי הגדרתה מסוכנת. זאת, בנוסף לתפיסת האזרח את אותו כוח ככוח עוין וכובש. צה"ל טרם הגיש את תגובתו לטענות העותרים.

 

יצוין כי, לכל אורך ההליך המשפטי בתיק, הגישו העותרים פעם אחר פעם עדויות ותצהירים בדבר השימוש הממושך באזרחים כ"מגנים אנושיים" או כבני ערובה וזאת על אף צו בית המשפט. בנוסף לכך, הגישו העותרים לבג"ץ תצהיר של קצין מילואים בצה"ל אשר התייחס לליקויים החמורים בהוראה המבצעית "אזהרה מוקדמת", ולמעשה קבע כי לא ניתן ואף אסור ליישם את אותה הוראה מבצעית.