עדאלה הגישה עתירה נגד מניעת משלחת צעירים מטעם האיחוד האירופי להיכנס לישראל

הודעה עיתונות
28.5.2003

 

עדאלה הגישה עתירה נגד מניעת משלחת צעירים מטעם האיחוד האירופי להיכנס לישראל


 

ארגון עדאלה- המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל- הגיש היום, 28.5.2003, עתירה לבית המשפט המחוזי בנצרת, בשמם של תשעה צעירים, נציגי הארגון בינלאומי Yap- Youth Action for Peace, הבאים מארצות שונות, ובשמה של עמותת "בלדנא"- העמותה למען נוער וצעירים ערבים, כנגד החלטת משרד הפנים לא לחדש את אשרת הכניסה שבחזקתם של הצעירים ולהכריז עליהם כמסורבי כניסה.

 

תשעת הצעירים הגיעו ארצה בחודש פברואר השנה במטרה להשתתף באחת מתוכניות חילופי הנוער הנעשות בתיאום ארגוני צעירים וולונטריים מישראל ומהרשות הפלסטינית עם ארגוני צעירים ממדינות אירופיות. במשך תקופת שהייתם עסקו הצעירים בעבודות הומאניות, וולונטאריות וחברתיות שכללו, בין היתר, השתתפות בפרויקט הקיצי של שיקום שכונת חליסה בחיפה (שכונת עוני), השתתפות בהכנות לקראת מחנה הקיץ שיערך בחודש אוגוסט 2003 בכפר עילבון, עזרה לילדים עם מוגבלויות ולימודם השפה האנגלית.

 

עם כניסתם לישראל בחודש פברואר קיבלו תשעת הצעירים אשרה לישיבת ביקור עד שלושה חודשים. עם תום שלושת החודשים, ביקשו הצעירים להאריך את אשרת כניסתם לעוד שלושה חודשים, אך בקשתם סורבה על ידי משרד הפנים ללא כל נימוק ענייני. ב 11.5.2003 ניגשו הצעירים אל מעבר הגבול בין ירדן לישראל (מעבר גשר חוסין) וביקשו להיכנס לישראל, אך ממשטרת הגבולות בנקודת המעבר נמסר להם כי משרד הפנים מתנגד לכניסתם וכי הוכרז עליהם כמסורבי כניסה.

 

יודגש, כי כניסתם של תשעת הצעירים לישראל בפברואר הותרה ללא כל תקלה ותואמה עם משרד הפנים מבעוד מועד. התיאום נעשה ע"י המועצה הציבורית לחילופי נוער וצעירים בישראל, לפי ההנחיות של משרד הפנים בכל הקשור לתוכניות "הירו-מד". בפני משרד הפנים הובאה רשימה המכילה נתונים אודות כל חברי המשלחת, תאריך הגעתם, מטרת הביקור וכן התקופה שבה הם אמורים לשהות בישראל.

 

תוכנית חילופי תשעת הצעירים הנה במסגרת הסכם "השותפות האירופית - ים תיכונית": The Euro Med Youth Programme. עו"ד עביר בכר מעדאלה טענה בעתירה כי, "סירוב משרד הפנים להתיר את כניסתם של העותרים מהווה הפרה בוטה של הסכם ההתאגדות בין ישראל לאיחוד האירופי משנת 1995. מטרת אותו הסכם הנה שיתוף פעולה פוליטי, כלכלי ותרבותי בין ישראל לבין מדינת האיחוד האירופי. במסגרת התוכניות האזוריות השונות הנעשות בכפוף לאותו הסכם, מממן האיחוד האירופי פרויקטים רבים בהם משתתפת ישראל, ובין היתר, פרויקטים העוסקים בתחום הצעירים והנוער, מורשת תרבותית, איכות הסביבה ועוד. הפרה בוטה מעין זו עלולה להשליך במישרין על כל פעילות אחרת עם האיחוד האירופי, אבוד האמון והפחתת המוטיבציה להמשך שיתוף פעולה מפאת החשש להפרות ואי כיבוד הסכמים הדדיים".

 

כמו כן, נטען כי דבר זה עלול לפגוע בעמותות השותפות לתוכניות חילופי הנוער בישראל ובכך לאבד ההצלחה שצברו אותן עמותות בתחום זה במהלך השנים האחרונות.

 

עוד נטען בעתירה כי "החלטת משרד הפנים הינה בטלה מעיקרה שכן היא מפרה את המדיניות שהם התוו, חסרת ביסוס ענייני, לא נסמכת על מסכת עובדתית ראויה, לא התבססה על הליך שימוע שקם לאחר ההיתר הראשוני שניתן לתשעת הצעירים, והיא פוגעת בעקרון ההסתמכות ובחופש ההתאגדות של עמותת "בלדנא" אשר זימנה אותם".

 

יצוין כי, אחת מחברי המשלחת אשר הקדימה את חבריה בחזרה לישראל, הצליחה להיכנס לארץ ולחדש את אשרת הכניסה ללא כל תקלה. אולם, עד למועד הגשת העתירה העותרים עדיין נמצאים בירדן ובמצב של חוסר ודאות מוחלט. הואיל והייתה להם כוונה לחזור לישראל לצורך המשך התוכנית, חלק גדול מחפציהם ומסמכיהם האישיים עדיין נמצא בישראל.