בעתירה לבג"ץ: משרד החינוך נדרש לספק שירותי גן חינוך מיוחד במבנה הולם, ביטחוני ותקני לשמונה ילדים ערבים עם ליקויי שמיעה

הודעה עיתונות
14.5.2003

 

בעתירה לבג"ץ: משרד החינוך נדרש לספק שירותי גן חינוך מיוחד במבנה הולם, ביטחוני ותקני לשמונה ילדים ערבים עם ליקויי שמיעה


 

היום,14/5/03, יגיש ארגון עדאלה- המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, בשמו ובשם שמונה ילדים בגילאי 3-5 מאזור המשולש הדרומי הסובלים מליקויי שמיעה, עתירה לבג"ץ נגד החלטת משרד החינוך להעביר את הילדים לגן אחר שהתגלה כלא בטיחותי, לא תקני ואף לא הולם. בעתירה נדרש בג"ץ להורות באופן מיידי למשרד החינוך להפעיל את שתי כיתות הגן ללקויי שמיעה בהן למדו שמונת הילדים עד שהוחלט להעבירם.

 

בחודש דצמבר 2002, הודיע משרד החינוך להורי הילדים על כוונתו להעביר את הילדים למבנה אחר בטענה שהגן אשר בו למדו הילדים שכן בכתה לא תקנית. להורים, ששמחו על הכוונה לשפר את מצב ילדיהם, התברר עד מהרה כי הגן שהועברו אליו הילדים נמצא במצב גרוע מקודמו, אינו הולם לשמש גן ילדים ועל אחת כמה וכמה גן לחינוך מיוחד.

 

לילדים הוקצה חדר אחד בלבד, ששטחו 15 מ' בלבד, ואשר נמצא בקומה נמוכה ממפלס הקרקע במבנה הראשי של בית ספר בו לומדים כ-800 תלמידים מגן חובה ועד כתה ו'. הגישה אל החדר הינה באמצעות גרם מדרגות. החדר הלא מואר, נמצא במצב בטיחותי ירוד, ובכלל זה חוטי חשמל חשופים וזגוגיות זכוכית שבורות.

 

בעקבות כך, פנו הורי הילדים רבות למשרד החינוך ולכל הרשויות המוסמכות בדרישה שיימצא פתרון מהיר והולם על מנת למזער את הנזק הנגרם לילדים מדי יום. ומשלא מצאו מענה, סירבו ההורים לשלוח את ילדיהם לגן עד אשר יימצא פתרון לבעיה. בתגובה הודיע המפקח הארצי על החינוך המיוחד להורי הילדים, כי "הגנים ללקויי שמיעה נסגרים מאחר ולא מימשתם את זכאותו של בנכם לחינוך מיוחד. תוכלו לבקש זכאות לחינוך המיוחד בגין בנכם בשנת הלימודים התשס"ז".

 

יודגש כי, על אף התערבותם של ארגונים לשינוי חברתי שמיהרו לסייע להורים, ובכלל זה שתי"ל- שירותי תמיכה לארגונים לשינוי חברתי מיסודה של הקרן החדשה, לא השתנתה עמדת משרד החינוך. כיום, שוהים הילדים בבתיהם מזה מעל לארבעה חודשים ואינם זוכים כלל לשירותי חינוך ו/או לשירותים פרא-רפואיים.

 

עו"ד ארנה כהן, מארגון עדאלה, הדגישה בעתירה לבג"ץ, כי מדובר בילדים הזקוקים לחינוך מיוחד בשל מוגבלותם השמיעתית, וכי משרד החינוך מפר באופן קשה את זכות היסוד שלהם לחינוך, לכבוד ולשוויון. כמו כן, נטען בעתירה, כי משרד החינוך מפר את האמנות הבינלאומיות שישראל חתומה עליהם.

 

עוד נטען בעתירה, כי התוצאה של החלטת משרד החינוך הינה "שזכויות היסוד של ילדים ערבים עם צרכים מיוחדים לחינוך לכבוד ולשוויון, נפגעות באופן חמור ביותר וכך אף באשר ליכולתם של ילדים אלו להפיק את מלוא הפוטנציאל הגלום בהם, ולהשיג את המטרה המוצהרת של חוק חינוך מיוחד, קרי לקדם ולפתח את כישוריהם, ולשפר את תפקודם ולהקל על שילובם בחברה ובמעגל העבודה".

 

עו"ד כהן הדגישה בעתירה, כי מצבם של הילדים, בהעדר כל מסגרת חינוכית וטיפולית, מידרדר, שעה שיכול היה להשתפר לו היו זוכים לטיפול ולחינוך מתאים. סבל ונזק רב נגרמים גם להורי ומשפחות הילדים, אשר כורעים תחת נטל הטיפול בעותרים, כתוצאה מהשהות הארוכה של העותרים בבתיהם ללא כל מסגרת חינוכית וטיפולית הולמת.