ארגונים חברתיים והורים מגישים עתירה לבג"צ בדרישה להקים גני לימוד חובה לגילאי 3-4 בכפרים לא מוכרים בנגב

הודעה לעיתונות
23.4.2003

 

ארגונים חברתיים והורים מגישים עתירה לבג"צ בדרישה להקים גני לימוד חובה לגילאי 3-4 בכפרים לא מוכרים בנגב


 

היום 24.4.2003, הגיש ארגון עדאלה- המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל- עתירה לבג"צ נגד משרד החינוך ומשרד הפנים בדרישה להקים גני חובה לגילאי 3-4 בכפרים הלא מוכרים בנגב ובכללם הכפרים אלזערורה וביר אל-משאש.

 

העתירה הוגשה באמצעות עו"ד מוראד אלסאנע מארגון עדאלה בשמם של 43 ילדים קטינים מכפר אלזעזורה וכפר ביר אלמשאש- כפרים לא מוכרים השוכנים בנגב-, המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב, קואליציית ארגונים וועדי הורים בנגב, ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, ההתאחדות הארצית של ועדי ההורים הערביים בישראל ועמותת הנגב התרבותית.

 

בשני הכפרים אלזערורה וביר אל-משאש, נמצאים כ 306 ילדים בגילאי 3-4 ללא כל מסגרת חינוכית, וזאת למרות העובדה שבשנת 1999 החליט שר החינוך, דאז, מר יוסי שריד, להחיל את חוק לימוד חובה על היישובים העניים ביותר ואשר נמצאים באשכולות הראשון והשני לפי המדד החברתי-כלכלי של האוכלוסייה. אולם, החוק לא נאכף בכפרים אלזערורה וביר אלמשאש ומשרד החינוך אף דחה אכיפתו של החוק לעוד 8-10 שנים בטענה כי, המחסור באספקת גני חובה הוא בגלל חוסר בגננות, וכי אין באפשרות משרד החינוך להקים מבנים מאחר ומשרד הפנים לא מעניק היתרי בנייה בכפרים הלא מוכרים.

 

בעתירה תואר המצב הקשה של החינוך בנגב בכלל והמציאות הקשה שבה חיים הילדים אשר נשללה מהם זכות החינוך בפרט, בנוסף להשלכות החמורות של העדר גני חובה לילדים, כגון חשיפת הילדים לתאונות קשות כתוצאה מכך שהם מבלים את רוב זמנם ברחובות ובחצרות.

 

עו"ד מוראד אלסאנע טען בעתירה כי, שלילת זכות חינוך חובה מהילדים הקטינים משני הכפרים פוגע בצורה בוטה ביותר בזכויותיהם של הילדים הקטינים לחינוך. הוא הוסיף כי, שיקולים של נוחיות מנהלית ושיקולים לוגיסטיים, באם קיימים, אינם מצדיקים פגיעה בזכות היסוד של הקטינים לחינוך ולשוויון.

 

עוד נטען בעתירה כי, הטענה כי העדרם של הגנים בכפרים הלא מוכרים מקורו באיסור בניית מבנים ללא היתר בנייה של משרד הפנים הינה טענה מופרכת מיסודה ולא מצדיקה פגיעה בזכותם היסודית של הילדים לחינוך, וזאת מכיוון שניתן לפתור בעיה זו באמצעות "הסתייעות בחלופה" של הצבת מבנים יבילים כפי שנעשה בעבר במקומות אחרים.