בפנייה דחופה של עדאלה לשירות בתי הסוהר:לבטל לאלתר את החלטת השב"ס לא לספק לאסירים חומרי ניקוי והגיינה

בפנייה דחופה של עדאלה לשירות בתי הסוהר: 

לבטל לאלתר את החלטת השב"ס לא לספק לאסירים חומרי ניקוי והגיינה

עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל- פנה היום בפנייה דחופה לנציבת שירות בתי הסוהר, רב גונדר אורית אדטו, בדרישה לבטל לאלתר את החלטת השב"ס על ביטול מתן הסל החודשי, הכולל חומרי ניקוי והגיינה אישית, וחומרי ניקוי בסיסיים לחדרים, בכל בתי הסוהר לאסירים המסווגים כביטחוניים.

המכתב בא בעקבות פניות רבות שהגיעו למשרדי עדאלה ממספר רב של אסירים מבתי כלא שונים, אשר התלוננו על החלטת שירות בתי הסוהר, ואף פתחו בשביתת רעב כאות מחאה על שורה ארוכה של צעדים דרסטיים שננקטו נגדם לאחרונה ובינם ההחלטה הנ"ל.

עו"ד עביר בכר הדגישה בפנייתה לנציבת שירות בתי הסוהר כי ההחלטה הינה בלתי חוקית ונוגדת את פקודת נציבות בתי הסוהר, תקנות והוראות השב"ס המעגנות את חובת אספקת חומרי ניקוי והגיינה לאסירים ואת הנורמות והסטנדרטים הבינלאומיים בדבר ההגנה על זכויותיהם של האסירים להיגיינה אישית. עו"ד בכר הוסיפה כי, בצד הפגיעה הקשה בזכויותיהם הבסיסיות של האסירים, מסתמנת אף פגיעה באסירים השומרים מצווה אשר ההקפדה על היגיינה אישית הנה אחד האלמנטים המובהקים לקיום מצוות הדת כלשונה".

בנוסף, טענה עו"ד בכר כי טענת שירות בתי הכלא כי ההחלטה נבעה מאילוצים תקציביים, לא מצדיקה פגיעה בזכויותיהם הבסיסיות של האסירים , מכיוון ששלילת החירות על-ידי המעצר או המאסר אין בה בכדי לשלול את זכותו של האסיר לתנאי מאסר שישמרו על כבודו ועל צלמו האנושי.

עוד נטען בפנייה כי, באם נכון שההחלטה חלה רק על אסירים המסווגים כביטחוניים אז היא חמורה כפליים ולוקה באפליה חמורה ובחוסר סבירות קיצוני. "הפגיעה בהיגיינה האישית והסביבתית של האסירים מקבלת משנה חומרה לאור תנאי המאסר הקשים וההגבלות הרבות להם נתונים אסירים אלו אך בשל סיווגם. פגיעה נוספת ובלתי מוצדקת כגון זו מהווה נדבך נוסף להתעמרות וליחס המפלה כלפי אסירים אלו ללא כל הצדק שבדין".

בפנייה הודגשה הסתירה הפנימית הטמונה בהחלטה: "מחד, מקפיד שרות בתי הסוהר הן בהוראותיו החקוקות והן בפרקטיקה היומיומית להזהיר את האסירים מפאת העונש הצפוי מהופעה בלתי נקייה ונאה, וכן מעונש הצפוי כתוצאה מהפרת החובה לשמור על ניקיון החדרים ותאיהם. ומאידך, הוא מונע מהם אספקת החומרים האלמנטאריים לצורך שמירה על סדר וניקיון תוך הפרה בוטה לחובה המוטלת עליו על פי דין" .

בשל דחיפות העניין, והפגיעות הבריאותיות והנפשיות הקשות הצפויות לאסירים כתוצאה מההחלטה ומשביתת הרעב שפתחו בה האסירים, דרשה עו"ד בכר ביטול מיידי להחלטה על מנת לייתר פנייה לערכאות המשפטיות.