מחר יכריע בג"צ בעניין ייצוגן של נשים ערביות בחברות ממשלתיות

מחר, 2.4.2003 בשעה 9:00, ייתן בג"צ את פסק-דינו בעתירת ארגון עדאלה, שהוגשה בדצמבר 2001 נגד ממשלת ישראל, בה נדרש יישום שוויוני לחקיקה ולפסיקה המתייחסת לייצוג ערבים ובמיוחד נשים ערביות בדירקטריונים של החברות הממשלתיות. בעתירה שהוגשה באמצעות עו"ד חסן ג'בארין נטען כי מאז תיקון חוק החברות הממשלתיות בשנת 1993 ופס"ד שדולת הנשים הראשון משנת 1994 אשר מחייבים נקיטת מדיניות של העדפה מתקנת במינוי נשים בדירקטורים של חברות ממשלתיות, עלה אחוז הנשים מ- 7% ל- 37% אולם הדבר לא יושם כלפי הנשים הערביות בישראל. "על אף פס"ד שדולת הנשים הראשון, הנשים הערביות לא קיבלו ביטוי הולם לייצוגן בחברות ממשלתיות. בדו"ח רשות החברות הממשלתיות המעודכן לתאריך 31.12.2002 עולה, כי מספר הנשים הערביות שכיהנו כדירקטוריונים הינו 6 נשים ערביות בלבד, נתון שהיווה 0.89% מכלל הדירקטורים בישראל שמספרם הגיע, לפי הדו"ח, כדי 671.נשים ערביות

נשים יהודיות

סה"כ

נשים דירקטוריות

6

231

237

% מכלל הדירקטורים

0.89%

34.43%

35.32%

 


יודגש כי, סמוך להגשת העתירה היה מספר הנשים הערביות המכהנות בתפקידים אלה היה 5 נשים, אשר היווה 0.75% מכלל הדירקטריונים שכיהנו באותה תקופה.

כמו כן, עדאלה הוסיפה כי תיקון החקיקה לחוק החברות הממשלתיות מיוני 2000 אשר מחייב מדיניות העדפה מתקנת כלפי כל חברי האוכלוסייה הערבית, לא יושם באופן הולם על ידי המשיבים. לעומת זאת, טענה פרקליטות המדינה, באמצעות עו"ד מלכיאל בלס, כי הנשים הערביות אינן מהוות קטגוריה נפרדת לצורך השוויון, ולגבי יישום התיקון משנת 2000 נטען כי היישום הינו הדרגתי ומצריך זמן.

יש לציין כי, יממה לאחר הגשת העתירה הוציא בג"צ מלפניו צו על תנאי המורה למשיבים לנמק את סיבת תת הייצוג של הערבים בכלל ושל הנשים הערביות בפרט. מחר בג"צ אמור לתת פסק דין בעתירה.