בית המשפט העליון חייב משפחה ערבית לעבור ועדת קבלה, לבדיקת זכותה בבית ששכרה במושב נבטים

בית המשפט העליון הורה, בפסק דין שפירסם ב-21 במרס 2010, למשפחת ערבית ששכרה בית במושב נבטים בנגב לעבור ועדת קבלה. פסק הדין מתייחס למשפחת תרבין, ששכרה את הבית בשנת 2007 ממשפחה יהודית המיודדת עמה – משפחת זכאי. ועדת הקבלה אמורה לדון בזכותה של משפחת תרבין לגור בבית ששכרה במושב.

הפרשה החלה לאחר שלהנהלת המושב נודע כי את ביתה של משפחת זכאי, שהחליטה להשכיר את ביתה ולעבור לגור במקום אחר, שכרה משפחה ערבית. המושב סירב להשלים את הליך השכרת הבית כנדרש ומנע מהשוכרים לגור במושב. הנהלת המושב ניסתה ללחוץ על בעלי הבית לחדול מלהשכיר אותו לערבים. לאחר שניסיונות אלו כשלו פנתה הנהלת המושב לבית משפט השלום, שפסק כי משפחת תרבין אינה יכולה לגור במושב. שתי המשפחות עירערו על ההחלטה לבית המשפט המחוזי, שהפך את ההחלטה והתיר למשפחת תרבין לגור במושב. עם זאת, בית המשפט הוציא צו עיכוב עד לסיום ההתדיינות בעניין. בעקבות כך עירער המושב לעליון. עו"ד מוראד א-סאנע מעדאלה הגיש לבית המשפט את תשובת המשפחות לבקשת המושב, אך העליון ביטל את החלטת המחוזי וחייב את המשפחה לעבור ועדת קבלה לפני שתורשה לגור במושב.

משפחת תרבין היא המשפחה הערבית הראשונה השוכרת בית במושב נבטים. עו"ד עלא מחאג'נה מעדאלה טען בדיון בבית המשפט העליון, כי המושב מעולם לא דרש ממשפחות ששכרו בית בתחומו לעבור ועדת קבלה, דבר המלמד על אפליה נגד המשפחה הערבית בגלל שייכותה הלאומית.

בית המשפט השאיר את הדלת פתוחה לפני המשפחות לחזור ולפנות לערכאות משפטיות, אם ועדת הקבלה תחליט לדחות את בקשת משפחת תרבין לגור במושב. המשפחות מצדן הודיעו כי הן נחושות בדעתן להמשיך את המאבק וכי ייגשו לוועדת קבלה. אם הבקשה תידחה, אמרו, ישובו ויפנו לבית המשפט.