עדאלה עתר לבג"ץ לביטול חוק המתנה קבלת קצבאות ילדים בקבלת חיסונים לפי תוכנית משרד הבריאות

היום, 7 באוקטובר 2010, הגיש  מרכז עדאלה עתירה לבג"ץ בדרישה לבטל את תיקון מס' 113 לחוק הביטוח הלאומי הקובע כי במידה שילד אינו מקבל חיסון בהתאם לתוכנית החיסונים של משרד הבריאות, תופחת קצבת הילדים שלו בסכומים גבוהים המגיעים עד כדי 60% מקצבתו. תיקון זה אושר ע"י הכנסת בתאריך 14.07.09 במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009-2010, והוא יכנס לתוקף בתאריך 15.12.10.

את העתירה הגישה עו"ד סאוסן זהר מעדאלה בשמן של עשר נשים ערביות בדוויות מהנגב, ראשי ועדי ישובים, ובשמה של עמותת יסמין הנגב לבריאות, פורום ארגוני נשים ערביות בדואיות בנגב, ועמותת מואססת חדאנאת אלנאסרה.

בעתירה נטען כי תיקון זה יפגע בעיקר באלפי ילדים ערבים בדווים המתגוררים בישובים הבדווים בנגב. אחוז הילדים מהישובים הללו שאינם מקבלים חיסונים בהתאם לתוכנית החיסונים של משרד הבריאות הינו גבוה באופן משמעותי משאר הילדים בישראל. שיעור זה נובע, בין היתר, בגלל המחסור האדיר במרפאות אם וילד.

הוריהם של אלפי הילדים האלה מגישים עתירות בפני בג"ץ כדי לחייב את משרד הבריאות להקים מרפאות אם וילד לחיסוני ילדיהם. הרשויות מסרבות להיעתר לכך, וזאת על אף ההמלצות הרבות בנושא. בכך, התיקון הנדון פוגע במשפחות עניות אלה באופן הקיצוני ביותר מבלי לספק להם את האמצעים הסבירים להתגונן מפני פגיעתו הקיצונית של התיקון הנדון. מחדל הרשויות בהקמת מרפאות אם וילד פוגע בבריאותם של הילדים, ובעקבות התיקון הנדון ילדים שלא נהנים מהזכות לבריאות יישארו גם ללא ביטחון סוציאלי.

העותרים לא חולקים על הקביעה שהחיסונים נועדו לטובת הילדים והם אף דורשים מהרשויות לעודד חיסונים ולנקוט אמצעים פוזיטיביים למען השמירה על בריאותם של הילדים. עו"ד סאווסן זהר ציינה בעתירה כי החלתו של תיקון החוק והפחתת הקצבאות תגביר את תחולת העוני בקרב הילדים הנפגעים מהתיקון, ובמיוחד אלו המשתייכים למשפחות עניות. שכן, קיים קשר ישיר בין קצבאות הביטוח הלאומי לבין צמצום ממדי העוני והאי-שוויון, ובמקרים רבים זהו מקור הכנסה חשוב לילדים ולמשפחות.

חוק הביטוח הלאומי והפסיקה העליונה קובעים באופן מפורש כי קיצבת ילדים שייכת לילדים עצמם למרות העברתה בפועל אל הורה הילד. לא במקרה על כן, קובע חוק הביטוח הלאומי כי קצבת הילדים תשולם ללא קשר עם איזה הורה הילד חי ומתגורר.  ההבחנה בין ילד זכאי לקיצבה מלאה לבין ילד שיזכה לקיצבה מופחתת על בסיס מעשיהם של אחרים, ובמקרה זה, החיסון או היעדרו, היא אבחנה לא רלבנטית לצורך תשלומי הקיצבה ופוגעים גם בעקרון השוויון בין הילדים.

חשוב לציין כי מקורו של תיקון זה בהסכם קואליציוני שנערך ונחתם בין רשימות הליכוד וש"ס לאחר הבחירות האחרונות. הסכם זה כלל סעיפים 66 עד 70 תחת כותרת "רווחה", אשר ציינו כי קיצבאות הילדים יוגדלו אך יישללו לחלוטין מילדים שאינם לומדים במוסד חינוכי באופן סדיר וכן מילדים שאינם מקבלים חיסון בהתאם לתוכנית החיסונים של משרד הבריאות.

מסמכים קשורים: