תוכנית חדשה גוזלת את רזרבת האדמה היחידה של כפר תרשיחא והופכת אותה לאיזור תעשייה לכפר ורדים

מרכז עדאלה והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי הגישו אתמול  24.10.10, לועדה המחוזית לתכנון ולבנייה - צפון התנגדות לתוכנית המפורטת כפר ורדים שלב ג' (ג/15442 ). התוכנית הינה השלב השלישי בפיתוחו של כפר הורדים הסמוך לתרשיחא ומתיחסת לשטחים הסמוכים ונושקים לתרשיחא תוך דילוג על שטחים נרחבים בלתי מנוצלים כיום בין ובסמוך לשכונותיו הקיימות של כפר הורדים. התוכנית מייעדת את השטחים הללו לאזור תעסוקה משותף לכפר ורדים ועיריית מעלות תרשיחא. שטחים אלו סמוכים לכביש 8833 שמהווה אחד מכבישי הכניסה הראשיים של הישוב תרשיחא.

 

את ההתנגדות הגישו עורכת הדין סוהאד בשארה מארגון עדאלה ומתכננת הערים והאזורים ענאיה ג'ריס-בנא מהמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי בשמם של עשרות תושבים מתרשיחא ובשמה של עמותת אל בדיל העוסקת בעינייני מגורים ומקרקעין בכפר וכן בשמו של המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי.

 

המתנגדים טענו כי אישור התוכנית ימנע מתושבי תרשיחא את אפשרות ניצול הרזרבה הקרקעית האחרונה העומדת לרשותם לפיתוח לצורכי מגורים הדוחקים של האוכלוסייה המקומית ובכך תפגע אנושות בהתפתחות הטבעית העתידית שלהם. כוון ההתפתחות היחיד של תרשיחא נשאר כיום לכוון מערב משני צידי כביש 8833, שטח שמהווה ברובו חלק מהתוכנית המפורטת הנדונה. יחד עם זאת, וכאמור, התוכנית איננה נותנת מענה לצורכי תושבי תרשיחא הדוחקים.

 

למעלות תרשיחא קיימות כיום, במסגרת תוכנית המתאר של העירייה, הצעות לתוספת מגורים בארבעה מתחמים עיקריים. שניים מתוכם נהפכים לפי התוכנית המוצעת כאמור לאזור תעסוקה. הבנייה בשני המתחמים הנוספים הינה בלתי אפשרית בגלל הגבלות גאולוגיות וסביבתיות שונות. כך עולה מהדיונים בועדת הולנת"ע בקשר לתוכנית הנ"ל.  

 

חשוב לציין כי באזור קיימים מספר אזורי תעסוקה ותעשייה, כמו קורן ותפן, אשר יכולים לתת מענה לצרכים  העכשוויים והעתידיים של האזור בנושא זה, כולל לכפר הורדים.

 

כמו כן, התוכנית תגרום לחסימת אחת הכניסות הראשיות לתרשיחא. חסימה זו תפגע קשות בזכויות החוקתיות של תושבי תרשיחא ובראשן הזכות לשוויון וחופש התנועה. התוכנית חוסמת את הכניסה המערבית של תרשיחא, אשר מהווה אחת משתי הכניסות הראשיות אל הכפר והכניסה היחידה מצד מערב, כרי לכיוון של נהריה, עכו, כפר יאסיף וכד'. החסימה תמנע גישה קצרה יותר עבור תושבי תרשיחא לבית חולים נהריה ולשירותים השונים בערים הסובבות. אי לכך, תוצאותיה של התוכנית מהוות למעשה הגבלה בלתי נמנעת של חופש התנועה של התושבים. עוד ציינו המתנגדים בהקשר הזה, כי הכניסה הצפונית לתרשיחא איננה מהווה בשום פנים ואופן תחליף הולם לחסימת הגישה האמורה.

 

בנוסף לכך, חסימת הכניסה תהפוך את כביש 8833 לנגיש בעיקר לתושבי כפר הורדים הנוכחיים והעתידיים ובכך היא תפלה כנגד תושבי תרשיחא הערבים ותפגע בזכותם החוקתית לשוויון ולכבוד.

 

עוד נטען בהתנגדות כי התוכנית המפורטת מנוגדת היא באופן מהותי לתוכנית המתאר מס' ג/3663 אליה היא כפופה. התוכנית הנדונה מייעדת שטחים נרחבים  כאזור תעסוקה בעוד שהם מיועדים על פי תוכנית המתאר כשטחי מגורים. דבר זה מהווה שינוי מהותי לשימושי הקרקע המוצעים ולאופי המקום, במיוחד כאשר מדובר על ייעוד לתעסוקה המחייב הכנת תשתית פיסית, כלכלית, סביבתית וחברתית מיוחדת.

 

ההתנגדות