עדאלה ליו"ר ועדת הפנים של הכנסת: הצעת חוק המאפשרת לשלול את אזרחותם של יחידים שהורשעו בעבירות ביטחון מנסה להפוך את אזרחותם של הערבים לאזרחות "על-תנאי"