בעקבות עתירת עדאלה: משרד הבריאות יפתח מחדש מרפאת אם וילד בכפר הלא מוכר ואדי אל-נעם בנגב


בתגובה לעתירה  שהוגשה לבג"ץ, הודיע משרד הבריאות על פתיחה מחדש של מרפאת אם וילד בכפר ואדי אל-נעם בנגב, שנסגרה באוקטובר 2009 בטענה כי לא נמצא צוות רפואי שיכול להפעיל אותה. בנוסף למרפאת ואדי אל-נעם נפתחו שתי מרפאות אם וילד בכפרים אבו תלול (אל-אעסם) וקסר אל-סר (אל-הואשלי), שנסגרו מאותה סיבה: מחסור בצוות רפואי. את העתירה הגישה עו"ד סאוסן זהר מעדאלה בשמם של 11 נשים ערביות מהנגב, יו"ר הוועד המקומי בכפר קסר אל-סר, עמותת רופאים לזכויות אדם, עמותת יסמין אלנקב לבריאות ואגודת הגליל. 

בתגובה שהגיש לבית המשפט העליון ציין משרד הבריאות, כי המרפאה תפעל באופן חלקי בלבד: יום אחד בשבוע, עם שתי אחיות. 

באוקטובר 2009 הורה משרד הבריאות על סגירת מרפאות אם וילד בשלושת הכפרים הנ"ל. כתוצאה מכך נחסמה גישתם של תושבות הכפרים וילדיהן לקבלת שירות רפואי בסיסי וחיוני. מאז פתיחתן  סיפקו מרפאות אלו שירות לכ-18,000 תושבים, לרבות נשים וילדים. שניים מהכפרים, אבו תלול וקסר אל-סר, הוכרו על ידי ממשלת ישראל בשנת 2005, אך הליכי התכנון בהם טרם הושלמו. ואדי אל-נעם הוא כפר לא מוכר. משרד הבריאות טען בהתכתבויות שקדמו לעתירה, כי "בשל מחסור באחיות, החלטנו להפסיק קבלת קהל בתחנות קטנות ולהפנות את קהל המטופלים לתחנות גדולות וזה על מנת לעשות איגום משאבי כוח אדם הסיעודי מהמעט שעומד לרשותנו". 

עו"ד זהר טענה בעתירה, כי סגירת המרפאות והיעדרן של מרפאות נגישות מאלץ את הנשים לנסוע מרחקים ארוכים מחוץ ליישוביהן. במקרים רבים הדבר בלתי אפשרי, בהעדר תחבורה ציבורית בתוך הכפרים עצמם ובין הכפרים לבין יישובים אחרים. לנוכח הקשיים הרבים שבהם נתקלות הנשים בנסיעה למרפאות המופעלות ביישובים אחרים, הן נאלצות לוותר על השירות. התוצאה היא פגיעה חמורה בבריאות הנשים, בבריאות העוברים ובבריאות הילדים, המגיעה לעתים קרובות לסכנת חיים. פגיעה זו מהווה פגיעה בזכות החוקתית לחיים ולשלמות הגוף, לקיום מינימלי בכבוד ובזכות לבריאות. 

עו"ד זהר בירכה על ההחלטה: "הודעת משרד הבריאות כי תיפתח המרפאה בואדי אל-נעם שסגר בעבר היא צעד חיובי ומבורך, אך חלקי: בכפרים הערביים-הבדוויים בנגב קיים מחסור אדיר בשירותי רפואה מונעת, העומד בניגוד מוחלט לצרכים הרפואיים הרבים בקרב תושביהם. לכן אנו מצפים ממשרד הבריאות לא רק לספק שירותים רפואיים שוויוניים מבחינת זמינותם ונגישותם, אלא גם להשקעת משאבים גדולה יותר".

 
בג"ץ 10054, וידאד אלהוואשלה ואח' נגד משרד הבריאות