הקרן החדשה לישראל העניקה את פרסי המשפט, צדק חברתי וזכויות אדם לשנת 2012 לעורכי הדין חסן ג'בארין מעדאלה ודן יקיר מאגודה לזכויות האזרח


ב 13 בדצמבר 2011, הקרן החדשה לישראל ערכה אירוע בירושלים להענקת פרס "הרמן שוורץ למשפט וצדק חברתי" למנכ"ל עדאלה, עו"ד חסן ג'בארין. ופרס "מגן זכויות האדם" הוענק השנה לעו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח.

הדוברים ציינו בדבריהם את ההישגים של הזוכים בשני הפרסים, ובמיוחד הטיחו ביקורת נגד המתקפה על ארגוני זכויות האדם בישראל וקראו למתן תמיכה עבור ארגונים אלו. איילה פרוקצ'ה, שופטת בית משפט עליון בדימוס נשאה את הנאום המרכזי. בנאומה היא שיבחה רבות את העבודה של עדאלה :

"...פועל הארגון להגנה על המיעוט הערבי בכל קשת זכויות האדם, ובערוצי פעילות מגוונים, ובהם ייזום הליכים בפני רשויות השלטון ובפני בתי המשפט, בצד פעילות ציבורית ענפה. עתירות ארגון עדאלה לבית המשפט העליון עוסקות במגוון רחב של זכויות אדם, הקשורות לציבור הערבי ובהן – שוויון בהקצאת משאבים ציבוריים, חופש ביטוי וחופש פוליטי, הזכות למשפחה, מעמדה הרשמי של השפה הערבית, הזכות לחופש דת ופולחן וזכויות חברתיות למיניהן. חלק חשוב מההלכות הפסוקות העקרוניות של בית המשפט העליון בנושאי זכויות האדם ניתן בעתירות הארגון. פעילותו של ארגון עדאלה בהנהגתו של עו"ד ג'בארין מצטיינת במחויבות, בנחישות וברמה מקצועית ותרבותית גבוהה. זהו ארגון הפועל לקדם את זכויות האדם דרך המשפט ולא מחוץ למשפט, בעוצמה אינטלקטואלית בולטת, במחויבות מוסרית גבוהה, ותוך הסתכלות רחבה על החברה הישראלית כולה, על כל גווניה. מאפיינים מיוחדים אלה הקנו לארגון עדאלה את מעמדו המיוחד במפת ארגוני זכויות האדם בישראל."


פרופ' נטע זיו, מנהלת התכניות הקליניות בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב נשאה נאום מאד אינפורמטיבי באירוע על הגל החדש של החקיקה המופנה נגד ארגוני זכויות אדם והמעמד המיוחד של מגני זכויות האדם.


תמונות מהאירוע