אוקטובר 2000: הנאשמים

דו"ח בעניין האחריות הפלילית והציבורית
להרג אזרחים ערבים באוקטובר 2000

ערביתעבריתתקציר הדו"ח באנגלית