הצעות חוק וחוקים מפלים - יולי 2011

חוקים והצעות חוק מפלים בישראל

דו"ח של עדאלה המפרט 23 חוקים חדשים והצעות חוק המונחות עתה על שולחן הכנסת, המפלים את בני המיעוט הערבי בישראל ומאיימים על זכויותיהם כאזרחי המדינה. חלק מהחוקים ומהצעות החוק האלה נועדו לעקוף או להפוך פסקי דין של בג"ץ, שהגנו על זכויות אלה. 

 

דו"ח