אוקטובר 2000: הנאשמים 2

הכשלים והמחדלים של היועץ המשפטי לממשלה בחקירת אירועי אוקטובר 2000

הכשלים והמחדלים של היועץ המשפטי לממשלה בחקירת אירועי אוקטובר 2000: 

הנאשמים 2 ראה אור בשנת 2011, והוא בוחן את החלטת היועץ המשפטי לממשלה לאמץ את החלטת מח”ש ולאשר את סגירת כל תיקי החקירה הנוגעים לאירועי אוקטובר 2000. הדו"ח עוסק בחובת המדינה לחקור חשדות לביצוע עבירות על פי הדין בישראל ובמשפט הבינלאומי; באופן שבו היועץ המשפטי העריך את הראיות שהיו בידיו; בנטייתו לייחס לקורבנות רצון ליפול חלל; בהתעלמותו ממרבית המחדלים וכשלי החקירה של מח”ש; ובסתירות בין מסקנות ועדת אור לבין מסקנותיו של היועץ המשפטי. הדו”ח מסיק כי בכירים במח”ש ובפרקליטות שהיו אחראים לחקירת מקרי ההרג פעלו במצב של ניגוד עניינים אישי ומוסדי ובכך הפרו את חובתם כלפי הציבור ושיבשו את חקירת מקרי המוות.

 

 

 

 

לדוח המלא