איחוד משפחות

ב-31 ביולי 2003 אישרה הכנסת את חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003. חוק זה מונע הענקת מעמד של אזרח או תושב לפלסטינים מהשטחים הכבושים הנשואים לפלסטינים אזרחי ישראל. החוק פוגע באלפי משפחות, שבהן עשרות אלפי אנשים.

ב-31 ביולי 2003 אישרה הכנסת את חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003. חוק זה מונע הענקת מעמד של אזרח או תושב לפלסטינים מהשטחים הכבושים הנשואים לפלסטינים אזרחי ישראל. החוק פוגע באלפי משפחות, שבהן עשרות אלפי אנשים. החוק נחקק לשנה אחת, וב-21 ביולי 2004 האריכה הכנסת את תוקפו בחצי שנה. ב-31 בינואר 2005 הוארך תוקפו בארבעה חודשים נוספים.

ב-27 ביולי 2005 האריכה הכנסת את תוקף החוק עד 31 במרס 2006, בתיקונים קלים, שאינם מפחיתים את אופיו המפלה של החוק ואינם מצמצמים את האי-חוקתיות שלו. כמה תיקונים אף מחמירים את הפגיעה בזכויות חוקתיות. לדעת עדאלה, החוק הוא אחד האמצעים הקיצוניים ביותר מתוך סדרה של פעולות ממשלתיות הפוגעות בזכויותיהם של הפלסטינים אזרחי ישראל והפלסטינים בשטחים הכבושים.

החוק מעגן את המרכיבים העיקריים בהחלטת ממשלה מס' 1813, שנכנסה לתוקף ב-12 במאי 2002. במאי 2002 הגיש עדאלה עתירה לבג"ץ שבה דרש לבטל את החוק, בגלל אי-חוקתיותו. ב-14 במאי 2006 פירסם בג"ץ, ברוב של שישה שופטים לעומת חמישה, פסק דין שדחה את העתירה. פסק הדין, המחזיק 263 עמודים, אישר למעשה את החקיקה הגזענית ביותר שהתקבלה במדינת ישראל.

ב-21 במרס 2007 אישרה הכנסת חוק חדש, שלפיו האיסור על איחוד משפחות נותר בתוקף, במקרים שבהם אחד מבני הזוג הוא פלסטיני תושב השטחים הכבושים. החוק החדש מוסיף לאיסור על איחוד משפחות, במקרים שבהם אחד מבני הזוג הוא של לבנון, סוריה, איראן או עיראק, או תושב באחת ממדינות אלה – שכולן מוגדרות "מדינות אויב" בחוק הישראלי – ו/או אם הוא מתגורר באזור שמערכת הביטחון הישראלית מגדירה אזור שבו יש פעילות העלולה לסכן את ביטחונה של ישראל.

חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003

הצעת החוק הממשלתית, יוני 2003

חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון), 27 ביולי 2005

חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון), 21 במרס 2007

עתירות

עתירה נגד התיקון לחוק האזרחות והכניסה לישראל, מאי 2007

בג"ץ 830/07, עדאלה נגד שר הפנים ואח'

ב-31 במאי 2007 הגיש עדאלה עתירה לבג"ץ, בדרישה לבטל את חוק האזרחות והכניסה לישראל (תיקון מס' 2) (הוראת שעה) התשס"ז-2007, שאושר בכנסת ב-21 במארס 2007. העתירה דרשה גם שההליך המדורג לקבלת מעמד של תושב או אזרח בישראל ייושם כדי שהחלטות בנוגע לבקשות שהוגשו לאיחוד משפחות בישראל יתקבלו באופן הוגן ובלי אפליה על רקע לאומי. החוק החדש תקף עד 31 ביולי 2008 והוא מרחיב את תחולתו של החוק הקיים בכך שהוא מונע לא רק מאזרחי ישראל הנשואים לתושבי השטחים לחיות עם בני זוגם בישראל, אלא גם מאלה הנשואים לאזרחי "מדינות אויב" לפי החוק הישראלי – איראן, סוריה, עיראק ולבנון – או מהנשואים לתושבי אותן מדינות. הכנסת הוסיפה לחוק סעיף המאפשר לממשלה להרחיב את האיסור בלי פיקוח של הרשות המחוקקת. עדאלה טען כי החוק החדש הוא בגדר אפליה גזעית, מכיוון שהוא מונע מפרטים מסוימים איחוד משפחות אך ורק על בסיס זהותם הלאומית; לחוק זה אין מקבילה בשום מדינה דמוקרטית. הוא גם מונע מערבים אזרחי ישראל לקיים קשר עם קרוביהם וחבריהם מהאומה הערבית ומהעם הפלסטיני. הוראה זו מהווה הפרה של המשפט הבינלאומי והיא מסוכנת ביותר, מכיוון שהערבים בישראל הם מיעוט לאומי יליד.

העתירה

עתירה נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל, אוגוסט 2003

בג"ץ 7052/03, עדאלה ואח' נגד שר הפנים ואח'

העתירה

פסק הדין

תגובה ראשונית של עדאלה על פסק הדין

עתירה נגד החלטת הממשלה, מאי 2002

בג"ץ 4608/02, עבו אסעד ואח' נגד ראש הממשלה ואח'

העתירה


מאמרים 

שולחן עגול על פסיקת בג"ץ בעתירה נגד חוק האזרחות / ג'מיל דקואר, ACLU; ד"ר אילן סבן, אוניברסיטת חיפה; נימר סולטאני, מועמד לתואר שלישי במשפטים

מגדר ולאומיות בשפיטה: פסיקת הנשים השופטות בבג"ץ חוק האזרחות / עו"ד סאוסן זהר, עדאלה

יאמרו הפילוסופים והוגי הדעות את אשר יאמרו / ד"ר אייל גרוס, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

התנתקות מהמודל הישראלי / עו"ד בראד ברוקס-רובין, וושינגטון