עתירה נגד מניעת לימודים מאסירים ביטחוניים על רקע חטיפת גלעד שליט

 

 

ביוני 2011 הכריז ראש הממשלה נתניהו על כוונתו להחמיר את תנאי החזקתם של האסירים המסווגים כביטחוניים, ובראש ובראשונה לאסור עליהם ללמוד לימודים אקדמיים. עדאלה טען כי מדובר באפליה מכיוון שההחלטה לא הוחלה על אסירים פליליים או על אסירים ביטחוניים יהודים.

בספטמבר 2011 עדאלה עתר לבית המשפט המחוזי בנצרת בדרישה לאפשר לאסיר ראווי סולטאני המסווג כאסיר ביטחוני להשלים את לימודיו באוניברסיטה הפתוחה, וטען כי החלטת שב"ס היא החלטה פוליטית על רקע פרשת החייל גלעד שליט, כי היא פוגעת בזכותם של האסירים לחינוך ולשיקום וכי שיקולים הקשורים בתנאי כליאתו של שליט לא מהווים שיקול ענייני לצורך פגיעה בזכויות יסוד של אסירים ובזכויות חוקתיות, שהחובה לקיימן לא נעצרת בכניסה לכלא. 

במרס 2012 דחה בית המשפט את העתירה ואנו הגשנו בקשת רשות ערעור.

ב- 24 בדצמבר 2012 דחה בית המשפט העליון שלוש בקשות ערעור שהגישו אסירים ביטחוניים שדרשו להתיר להם להמשיך בלימודיהם האקדמיים באוניברסיטה הפתוחה, בעודם מרצים את עונשיהם בבתי הכלא בישראל. בית המשפט העליון החליט לתת רשות ערעור, ובהחלטה קצרה שניתנה בדיון הראשון בתיקים, דחה את הערעורים לאחר שקבע כי ההבחנה בין אסירים פליליים לביטחוניים מקובלת ואינה בגדר אפליה פסולה.


בעקבות ההחלטה הגיש עדאלה בינואר 2012 בקשה לדיון נוסף בהרכב מורחב בפסק הדין שהתיר להפסיק באופן גורף את ההיתר ללימודים אקדמיים של כל האסירים המסווגים כביטחוניים.

לקריאה נוספת ראו הודעה לעיתונות, 26 במרס 2012


עת"א 16207-09-11(מחוזי נצרת),  ראווי סולטאני נגד שירות בתי הסוהר