ועדת זכויות האדם של האו"ם (OHCHR)

ב-11 ביוני 2012 הגיש עדאלה דו"ח לוועדת זכויות האדם של האו"ם, כדי לסייע לה להכין את "רשימת השאלות" שתגיש לישראל ביולי 2012. ועדת זכויות האדם של האו"ם בודקת את מידת הציות של מדינות החתומות על האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות (ICCPR) להוראות האמנה. ישראל חתמה על אמנת זכויות האדם ב-1966 ואישררה אותה באוקטובר 1991.
 
בדו"ח שהגיש לוועדה סיפק מרכז עדאלה מידע על עשר בעיות דחופות הקשורות לאפליה נגד האזרחים הערבים ולאי-ציות של ישראל להתחייבויות שקיבלה על עצמה כשחתמה על האמנה. עשר הבעיות הן:

  1. אי-הגנה על הזכות לשוויון
  2. שימוש בכוח מופרז של המשטרה נגד מפגינים
  3. איסור מתמשך על איחוד משפחות
  4. הפרות של הזכות לחופש דת
  5. מעמדה הנחות של השפה הערבית
  6. פינוי והריסה של כפרים בדוויים לא מוכרים בנגב
  7. חוסר נגישות למים בכפרים הבדוויים הלא מוכרים בנגב
  8. פגיעה בחופש הדעה, חופש הביטוי וחופש ההתאגדות
  9. הפרות של הזכות להשתתפות פוליטית
  10. פגיעה בזכות לבחור את מקום המגורים

לקריאה נוספת ראו הודעה לעיתונות