הישגים

האיחוד האירופי

ביולי 2012, זמן קצר אחרי שעו"ד סוהאד בשארה מעדאלה העידה לפני קבוצת העבודה ישראל/פלסטין  של הפרלמנט האירופי,  פרסם הפרלמנט האירופי  גינוי חסר תקדים נגד מדיניות ישראל כלפי הבדווים בנגב וקרא לביטול תוכנית פראוור. 

בפברואר 2011 פרסמו עדאלה, האגודה הערבית לזכויות האדם ופורום יורומד את הדו"ח "האיחוד האירופי והמיעוט הערבי בישראל". הדוח מתאר את מעמדו של המיעוט הערבי ומפרט צעדים ספציפיים שהאיחוד האירופי יכול לנקוט כדי לשפר את יחסה של מדינת ישראל אליו.

הפגישה העשירית של מועצת ההתאגדות של ישראל והאיחוד האירופי התקיימה מיד אחרי פרסום הדו"ח. באותו חודש פרסם האיחוד האירופי בפעם הראשונה  הכרזה הקוראת לישראל "להגביר את המאמצים לשפר את מצבו החברתי והכלכלי של המיעוט הערבי, להגביר את שילובו בחברה הישראלית ולהגן על זכויותיו".

ראו הודעה לעיתונות מ-23 בפברואר 2011:

ביוני 2009 החליטה מועצת ההתאגדות להקפיא את תהליך הידוק היחסים עם ישראל. ההחלטה התקבלה זמן מה שעדאלה והאגודה הערבית לזכויות האדם שלחו לאיחוד האירופי ולמדינות החברות בו מסמך המפרט את מבול החקיקה המפלה נגד האזרחים הערבים תחת שלטן נתניהו, ולאחר ביקורי שדולה שאורגנו בידי פורום יורומד. בהצהרת המועצה נאמר כי כי על האיחוד האירופי לקיים דיאלוג מתמשך עם הצד הישראלי על מצב זכויות האדם בישראל בכלל  ועל מצבם של האוכלוסייה הפלסטינית והמיעוט הערבי בישראל.


ועדות האו"ם

עדאלה עובד עם דַווָחים מיוחדים, ועדות ומשלחות של האו"ם כדי להגביר את מידת הציות של ישראל לאמנות הבינלאומיות שהיא חתומה עליהן. כמו כן, משנת 1996 עדאלה תורם מדי שנה למסקנות והמלצות  של האו"ם לישראל.

ביוני 2012, לאחר שנים של פעילות, נמסר לעדאלה  שמשרד המשפטים תרגם לעברית את המסקנות הסופיות  בנוגע לישראל שפרסמו כמה ועדות של האו"ם, וכעת ניתן לעיין במסמכים המתורגמים באתר האינטרנט של משרד המשפטים. האו"ם מתרגם חלק מהמסקנות הסופיות לערבית, אחת השפות הרשמיות של האו"ם, וגם את התרגומים לערבית אפשר למצוא באתר המשרד.

עדאלה עבד יחד עם הוועדה לבירור עובדות לעניין המתקפה על עזה (ועדת גולדסטון) שהקימה ועדת זכויות האדם של האו"ם באפריל 2009. דו"ח גולדסטון הוא ציון דרך: הוא פורש ממצאים עובדתיים ומשפטיים ומנגנונים ברורים ליישום המלצותיו, ומהווה צעד חשוב לקראת פיצוי הקורבנות. בדו"ח נזכרים תיקים שעדאלה ייצג בהם והוא תוקף גם את מדיניות המעצרים השרירותיים וההטרדה של מפגינים נגד "מבצע עופרת יצוקה" כשהוא מסתמך באופן ניכר על הדוח "מחאה אסורה"  של עדאלה.
 


ארצות הברית: העלאת מודעות

בשנת 2011 השתתף עדאלה במשלחת סנגור לארצות הברית יחד עם עוד עשרה ארגוני זכויות אדם ישראליים. הקבוצה נפגשה עם גורמים במשרד החוץ של ארצות הברית ודנה איתם בדוח השנתי של ארצות הברית על מצב זכויות האדם בישראל ובשטחים הכבושים.

בשנת 2006 שלח עדאלה חומר רב למשרד החוץ של ארצות הברית לקראת הכנת הדו"ח שלו לשנת 2006 על  מצב זכויות האדם בישראל ובשטחים הכבושים,  אשר פורסם בשנת 2007. הדו"ח הזכיר 12 תיקים משפטיים של עדאלה.