נוודים בעל כורחם

 

בחוברת זו אנו מגוללים את סיפורו של שבט אבו אלקיעאן וכפרו עתיר-אום אלחיראן, כדוגמה לגורלם של רבים מן הערבים הבדווים בנגב. החוברת שופכת אור על התוכניות לגירושם של בני שבט אבו אלקיעאן אשר גורשו תחילה מאדמותיהם בח'רבת זובאלה, שעליהם ישבו במשך מאות שנים, וזמן מה הצטוו לעבור ממקום למקום. כאשר התבקשו על ידי המושל הצבאי לזור נחל יתיר, הקימו את כפרם עתיר-אום אלחיראן, אך המדינה לא מכירה בו ומבקשת להרוס אותו ולגרש את תושביו כדי ליישב במקום אוכלוסייה יהודית.