ניסיון לבטל צווי הריסה מינהליים בכפר חוסינייה

ביולי 2001 קיבלו האחים יוסף וחוסני סוואעד מהכפר חוסינייה הודעה כי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה משגב הוציאה לבתיהם צווי הריסה מינהליים. האחים הגישו בקשה לביטול הצווים לבית משפט השלום בעכו. באוקטובר 2001 דחה בית המשפט את בקשתם. הם ערערו על ההחלטה לבית המשפט המחוזי בחיפה, אשר ביטל בינואר 2002 את צווי ההריסה. כעבור חודש ערערה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה על החלטת בית המשפט המחוזי בבית המשפט העליון. בשלב זה פנו האחים סוואעד למרכז עדאלה שייצגם.

בינואר 2004 הגיש עדאלה את הטיעונים מטעם האחים סוואעד, וטען כי על בית המשפט העליון לשמור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר פסק כי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה היתה צריכה להתייעץ עם ראש הוועד המקומי של חוסינייה בטרם תוציא את צווי ההריסה ולא רק עם המועצה האזורית משגב, ולפיכך הצווים בטלים.

בדיון שהתקיים בפברואר 2002 טענה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כי אין לסמוך על ראשי הוועדים המקומיים כאשר מוציאים צווי הריסה מינהליים, מכיוון שגורמים בקהילותיהם משפיעים עליהם ולפיכך הם אינם ניטרליים בנושא. השופט מצא ביקר את המועצה על שהעלתה טיעון מסוג זה.

בדצמבר 2004 החליט בית המשפט העליון לקבל את הערעור של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ולהפוך את החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה. בית המשפט קבע כי אין חובה להתייעץ עם ראש הוועד המקומי/הכפר שבו בוצעה בנייה בלתי חוקית בטרם הוצאת צווי הריסה.

רע"פ 1782/03, המועצה המקומית לתכנון ובנייה משגב נגד יוסף וחוסני סוואעד 

מסמכים קשורים: