פרסום מודעות מטעם עיריית חיפה בעיתונות הערבית

בשנת 2000 תבענו להורות לעיריית חיפה לפרסם הודעות מטעמה גם בעיתונות הערבית.

 

בג"ץ 1114, עדאלה נ' עיריית חיפה