עדאלה לועדת השרים לחקיקה: יש לפסול מייד את הצעת החוק "ג'נין ג'נין"

הצעת החוק תיצור אפקט מצנן המרתיע מראש את כל מי שמבקש לבטא את עמדותיו הפוליטיות נגד הכיבוש והפעילות של הצבא בשטחים הכבושים.

ב 17 ביוני, פנה מרכז עדאלה לחברי ועדת השרים לענייני חקיקה ולשרת המשפטים בדרישה לפסול את ההצעה לתקן את חוק איסור לשון הרע, שתכליתה להגביל ולמנוע ביקורת ולהביע דעה פוליטית ומשפטית כנגד הכיבוש הישראלי והפעילות של הצבא בשטחים הכבושים.

הצעת החוק באה לאפשר לחייל בודד (כחלק מתובענה יצוגית) או קבוצת חיילים לתבוע בתובענה יצוגית במאי של סרט, עיתונאי או כל אדם אחר בגין פרסום "לשון הרע על פעילות מבצעית" שהם לקחו בה חלק, וזאת מבלי להוכיח שנגרם להם נזק ישיר כלשהו ומבלי לקבל אישור על כך משום גורם. על פי החוק הקיים, לא יוגש כתב אישום במצב כזה מבלי  המלצה או אישור מהיועץ המשפטי לממשלה.

עו"ד נדים שחאדה מעדאלה טען במכתב כי "בהצעת החוק טמונה פגיעה אינהרנטית חמורה ביותר ובלתי מידתית בחופש הביטוי בכלל ובחופש הביטוי הפוליטי בפרט. עניין לנו בהצעת חוק הנוגעת לסוגיה פוליטית מובהקת שמהווה אחת המחלוקות העיקריות בקרב הציבור בישראל ואף מהווה נשוא דיונים פוליטיים עקרוניים במדינות רבות בעולם."

עו"ד שחאדה הוסיף כי הצעת תגרום להוצאת חילוקי דעות פוליטיות ממתחם השיח הלגיטימי. פגיעה זו קשה במיוחד לאור העובדה שהצבא נהנה מכוח עצום לשמור ולהסתיר מידע הנמצא ברשותו, וזאת על ידי כללי הצנזורה, ומנגנונים משפטיים ופוליטיים המעניקים לו חסינות מפני החובה לחלוק מידע עם הציבור ולפעול בשקיפות.

עדאלה הדגיש בפנייה כי הצעת החוק, אם תאושר, גם אם לא תיושם בפועל תיצור אפקט מצנן המרתיע מראש את כל מי שמבקש לבטא את עמדותיו הפוליטיות נגד הכיבוש והפעילות של הצבא בשטחים הכבושים.

הצעת החוק זכתה לכינוי "חוק ג'נין ג'נין", וזאת משום שהיא באה על רקע דחיית תביעת הדיבה שהגישה קבוצה של חיילים נגד במאי הסרט ג'נין ג'נין האומן מוחמד בכרי. בסרט הדוקומנטרי שלו מביע בכרי ביקורת נוקבת נגד פעולת הצבא הישראלי במחנה הפליטים ג'נין במהלך מבצע "חומת מגן" בשנת 2002. בכרי הביא עדויות מתושבי מחנה הפליטים המראות כי הצבא ביצע במהלך המבצע פשעי מלחמה, דבר שגרר גל של הסתה פרועה נגדו בציבוריות הישראלית ותביעת דיבה שבית המשפט דחה.