בית המשפט העליון דן בסוגיית תחולתו של חוק נכסי נפקדים בירושלים המזרחית

הרכב מורחב של שבעה שופטי בית המשפט העליון, בראשות נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס, קיימו דיון בסוגיית תחולתו של חוק נכסי הנפקדים. עדאלה טען בדיון כידיד בית המשפט.

נכסי נפקדים בירושלים

 

בית המשפט העליון דן בסוגיית תחולתו של חוק נכסי נפקדים בירושלים המזרחית. במהלך הדיון, בית המשפט שמע טיעונים במישור העקרוני נגד תחולתו של החוק. עו"ד סוהאד בשארה ממרכז עדאלה העלתה את הבעייתיות המשפטית שבתחולת חוק נכסי נפקדים בירושלים המזרחית, ובין היתר את התנגשותה של תחולה זו עם המשפט הבינלאומי ההומניטארי. עוד נטען כי קיימת בעייתיות בתחולתו של חוק ישראלי, שחוקק ב- 1950 או בתקופה מסוימת, על נכסים של תושבי הגדה המערבית, שאמורים ליהנות מהגנות המשפט הבינלאומי. 

כמו כן, טענו המערערים שאי תחולת חוק נכסי נפקדים על נכסי מתנחלים בגדה המערבית, ותחולתו אך ורק על הפלסטינים, מהווה אפליה פסולה.

בית המשפט ביקש ממרכז עדאלה לחוות את דעתו המשפטית בשאלה: היה ובית המשפט מכריז שהפרשנות של חוק נכסי נפקדים אוסרת את תחולתו על ירושלים המזרחית, האם החלטת בית המשפט תחול רטרואקטיבית או צופה פני עתיד? עדאלה יגיש חוות דעת לבית המשפט בנושא. 

לקראת הדיון הגיש מרכז עדאלה בקשה להצטרף לדיון כידיד בית המשפט. בחוות דעת שהגישה עו"ד סוהאד בשארה מעדאלה נטען כי חוות דעתו של היועץ וינשטין משנה את הסטאטוס קוו הקיים זה עשרות שנים ונתמך על ידי היועצים המשפטיים מאז הכיבוש של ירושלים בשנת 1967, שאין להחיל חוק זה על רכושם של תושבי הגדה בירושלים המזרחית.