עדאלה והאגודה לזכויות האזרח: בג"ץ אישר העברת סמכויות לגוף שפועל ממניעים אידאולוגיים שמפלים ערבים

בסוף שנת 2015 נתקבל בכנסת חוק אשר מאפשר לממשלה להאציל סמכויות לחטיבה להתיישבות בתחומים כגון התיישבות, רכישת קרקע, ייסוד והרחבה של מפעלי פיתוח בארץ.

 

בג"ץ דחה היום את עתירת עדאלה והאגודה לזכויות האזרח נגד התיקון לחוק אשר מסמיך את הממשלה להאציל סמכויות לחטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית. כזכור, בסוף שנת 2015 נתקבל בכנסת חוק אשר מאפשר לממשלה להאציל סמכויות לחטיבה להתיישבות בתחומים כגון התיישבות, רכישת קרקע, ייסוד והרחבה של מפעלי פיתוח בארץ ועוד. עתירת עדאלה והאגודה אוחדה עם עתירה דומה אשר הוגשה על ידי פרופ' אלון הראל ופסק הדין ניתן בשתי העתירות יחד.

 

ממרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח נמסר היום בתגובה כי "לצערנו בג"ץ קיבל החלטה אשר משמעותה אישור להפעיל סמכויות ליבה ממשלתיות ולהקצות משאבים משמעותיים לחטיבה להתיישבות שהיא בהגדרת מהותה ובמדיניותה פועלת למען אינטרסים של יהודים בלבד ומצהירה באופן מפורש שהמניעים האידיאולוגיים העומדים בבסיס פעילותה אינם מתיישבים עם עקרון השוויון לאוכלוסייה הערבית.”

הארגונים הביעו דאגה עמוקה כי מעתה לא רק שהאינטרסים של האזרחים הערבים לא יילקחו בחשבון בתחומים כגון דיור וקרקעות, אלא שבפסק הדין יש משום מתן אישור למדינה להעביר סמכויות לגוף אשר בפועל מיישם מדיניות של הפרדה גזענית כנגד האזרחים הערבים תוך הפרת זכויותיהם לשוויון ולכבוד.

 

מסמכים קשורים: