בעקבות הודעת המדינה על הוצאת הגופות מהמנהרה בעזה: עדאלה ואלמיזאן משכו את העתירה לאפשר את כניסתם של צוותי חילוץ פלסטינים על מנת לחלץ נעדרים

המדינה והצבא הישראלי הפרו את כללי המשפט הבינלאומי ההומניטארי בכל הקשור לחילוץ הומניטארי מיידי

מרכז עדאלה ומרכז אלמיזאן (עזה) הודיעו היום, 6.11.17, לבג"ץ על משיכת העתירה בדרישה להורות לכוחות הצבא הישראלי לאפשר את כניסתם של צוותי חילוץ פלסטינים ל"אזור החיץ" במטרה לחלץ לכודים, זאת, בעקבות הודעת המדינה כי גופותיהם של חמשת הנעדרים נמצאות בידי ישראל. ביום 30.10.2017 תקף הצבא הישראלי מנהרה באזור הגבול עם עזה סמוך לוואדי אל-סלקה, וכתוצאה מהתקפות אלה, נהרגו ונפצעו מספר רב של אנשים. נכון למועד הגשת העתירה, ביום חמישי ה- 2.11.17, חמישה אנשים נעדרו והיה קיים חשש כבד לחייהם, אולם הצבא מנע את כניסתם של צוותי חילוץ פלסטינים על מנת לאתרם ולחלצם. העתירה הוגשה גם בשמו של אביו של אחד הנעדרים, מר חסן עבד אלגליל סבאחי.

 

עו"ד מונא חדאד ממרכז עדאלה טענה בתגובתה לבג"ץ כי המדינה והצבא הישראלי הפרו את כללי המשפט הבינלאומי ההומניטארי בכל הקשור לחילוץ הומניטארי מיידי: "פנייתם הבהולה של העותרים ביום חמישי בצהריים למשיבים בהליך של קדם-בג"ץ  כמו גם פניות הצלב האדום לגורמי הצבא השונים, לא נענו ולא בכדי. מפירסומי התקשורת עולה כי ההחלטה של המשיבים להוציא את הגופות נעשתה לאחר הגשת העתירה על מנת לא לאפשר החלטה שתחייב את המשיבים לאפשר לצוותי ההצלה מעזה להוציא את הגופות כמתחייב מכללי המשפט הבינלאומי ההומניטארי וכי המשיבים מעוניינים להחזיק את הגופות במטרה לנהל משא ומתן לחילופי גופות.. לא במקרה שהמשיבים לא התייחסו בתגובתם לעתירה שהוגשה לבית משפט נכבד זה למועד שבו הוציאו את הגופות."

 

לכן, הודיעו הארגונים העותרים בתגובתם לבג"ץ כי "מבלי לפגוע בזכותם של העותרים לפנות שוב לבית משפט נכבד זה בענין השבת הגופות למשפחות ומבלי לפגוע בטיעונים עתידיים שלהם בדבר אי חוקיות פעולותיהם של המשיבים שתוארו לעיל ולאור שינוי הנסיבות שהודיעו המשיבים אודותיו אתמול בערב, אשר לא מתיישב עם סעד העתירה המבוקש, מודיעים העותרים לבית משפט נכבד זה על משיכת עתירתם."