עדאלה פנה ליועמ"ש בבקשה לפרסם הנחיות ליישום המסקנות של וועדת האו"ם בדבר ביעור כל צורות האפליה נגד נשים

מסקנות הוועדה הצביעו על מספר רב של תחומים בהם הפרה מדינת ישראל את זכויותיהן של הנשים הפלסטיניות אזרחיות המדינה

מרכז עדאלה פנה ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בבקשה לפרסם הנחיות ליישום המסקנות של וועדת האו"ם  בדבר ביעור כל צורות האפליה נגד נשים. עדאלה הגיש דו"ח לוועדה ביוני 2016 ולקח חלק בדו"ח שני שהוגש לוועדה באוקטובר 2017 על ידי קבוצת העבודה לעניין מעמדן של נשים פלסטיניות אזרחיות מדינת ישראל. בנוסף, הארגון לקח חלק בהצהרות בעל פה ונכח בסקירת הדו"ח של ישראל על ידי הוועדה, שפרסמה את מסקנותיה ב- 21.11.17.

 

עו"ד סוהיר אסעד ממרכז עדאלה, שייצגה את הארגון בדיוני הוועדה, ציינה בפנייתה כי מדינת ישראל חתומה על מרבית האמנות הבינלאומיות המסדירות את זכויות האדם ובכללן האמנה בדבר ביעור כל צורות האפליה נגד נשים, ובכך הביעה את נכונותה לפעול עפ"י הנורמות הקבועות באמנה עליהן התחייבה בעת האשרור. כחלק מכך, עליה לבחון ברצינות את ההמלצות, ולעגנן בהנחיות והוראות פנימיות המחייבות את משרדי הממשלה השונים למגר את האפליה נגד נשים בתחומים השונים שהועלו על ידי הוועדה.

 

בפניית עדאלה ליועמ"ש צוין כי מסקנות הוועדה הצביעו על  מספר רב של סוגיות ותחומים בהם הפרה מדינת ישראל את זכויותיהן של הנשים הפלסטיניות אזרחיות המדינה ובהן האפליה הסיסטמטית בישראל נגד "מיעוטים לאומים"; האיסור על איחוד משפחות באמצעות חוק האזרחות והכניסה לישראל; השתתפותן המוגבלת של נשים ערביות ובמיוחד נשים בדווית בשוק העבודה בעקבות חסמים שעומדים בפניהן; גירוש ועקירה של האוכלוסייה הבדוויות בנגב; ופגיעה בחופש הפעולה של מגני ומגינות זכויות אדם וארגוני זכויות אדם, בין היתר על ידי חוקים כגון חוק הנכבה וחוק החרם ועל ידי הניסיונות להטיל הגבלות על מימון ממקורות זרים.

 

בסיכום פנייתה דרשה עו"ד אסעד כי היועץ המשפטי לממשלה יעביר את המסקנות האמורות לכל משרדי הממשלה הרלוונטיים, יפרסמן בערבית ובעברית ויעבירן לאחראים לאכיפה ויישום במשרדים הממשלתיים הרלוונטיים, ויוציא הנחיות ברורות כי יש ליישם את המסקנות הלכה למעשה במדיניות של משרדי הממשלה. 

מסמכים קשורים: