ההודעות בדבר השבתת כלי עבודה המעורבים כביכול בעבירות בנייה הינן בלתי-חוקיות

הודעות אלה חולקו על רקע כניסתו לתוקף של חוק קמניץ

מרכז עדאלה פנה ליחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה בדרישה לבטל את ההודעות שחולקו בנגב לספקי חומרי בנייה ולבעלים או נהגים של רכבים המשמשים לצרכי בנייה, בהן נכתב כי בכוונת היחידה להשבית רכבים וכלים אשר מעורבים בעבירות בנייה, ולכן על הספקים או בעלי הרכב לבדוק מראש האם העבודה מבוצעת בהיתר. בנוסף, דרש עדאלה כי היחידה תימנע ממסירת הודעות דומות בעתיד.

 

הודעות אלה חולקו על רקע כניסתו לתוקף של תיקון מס' 116 לחוק התכנון והבנייה -  הידוע בכינוי חוק קמניץ – ואשר, בין היתר, הרחיב בצורה דרסטית את הסמכויות המנהליות הנתונות לרשויות האכיפה על חשבון ההליכים השיפוטיים. במסגרת תיקון זה נוסף סעיף 218 אשר מקנה למפקחים סמכות להחרים ציוד המשמש לבנייה באם "היה למפקח מיוחד יסוד סביר להניח כי מתבצעת לנגד עיניו עבירה של עבודה אסורה בלא היתר".

 

עו"ד מאיסאנה מוראני מעדאלה טענה בפנייתה כי למרות ההסתייגות מחוק קמינץ בכלל ומסעיף 218 בפרט, הרי ההודעות אשר נמסרו נובעות מפרשנות לא נכונה של היחידה את הוראות החוק, ולכן מדובר בהודעות שנמסרו תוך חריגה מסמכות: "הסעיף אינו מסתפק אך ורק בקיומו של יסוד סביר להניח שהרכב או הציוד משמשים לביצוע עבירה אלא עומד על כך שהעבירה מתבצעת לנגד עיניו של המפקח... התנאים המצטברים להפעלת הסמכות מעידים כי התכלית של סמכות זו הינה אך ורק למנוע את המשך ביצוע עבירת הבנייה בזמן אמת".

 

בנוסף, צוין בפניית עדאלה כי במקרים דומים בעבר,  היועץ המשפטי לממשלה כבר עמד על כך שתפיסת ציוד המשמש לבנייה הינה "צעד אכיפתי דרסטי, ומשכך מתחייב כי ייעשה שימוש זהיר בסמכות התפיסה, ובמיוחד מקום בו נעשית התפיסה בלא צו שיפוטי...". כמו כן ציין היועמ"ש כי "תפיסת כלים היא אמצעי נוסף הבא לסייע באכיפת החוק וההחלטה לגבי שימוש באמצעי זה תתקבל לאחר שקילת שאלת המידתיות, והאפשרות למנוע את הפרת החוק בדרך אחרת, שפגיעתה פחותה".

 

משכך, טענה עו"ד מוראני בפנייתה כי "ההודעות האמורות, ניתנו תוך כדי חריגה קיצונית מסמכות ואינן נסמכות על חקיקה ראשית. שכן, מדובר בהודעות כלליות אשר לא מתייחסות לכלי ספציפי או לעבירה ספציפית, כדרישת החוק, כך שבסופו של יום כל מה שהן עושות זה להטיל אימה על האנשים ואף להטעות אותם במובן זה שהן יוצרות מצג לפיו ישנה חובה חוקית המוטלת על ספקי חומרי בנייה לוודא מראש כי העבודה המבוקשת מבוצעת לפי היתר בנייה ובהתאם לו".

 

לאור האמור לעיל, דרש עדאלה מהיחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה לבטל את ההודעות אשר חולקו בנגב ולהימנע ממסירות הודעות דומות בעתיד.  

מסמכים קשורים: