נייר העמדה של עדאלה: חוק הלאום

חוק יסוד זה נופל בגדר האיסורים המוחלטים על פי המשפט הבינלאומי ולכן הוא לא לגיטימי בהיותו חוק קולוניאלי ובעל מאפיינים של אפרטהייד.

מצורף נייר עמדה של עדאלה: חוק יסוד הלאום

מטרתו של נייר עמדה זה היא לדון בהשלכות הצעת חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (להלן: חוק יסוד הלאום או חוק היסוד) על המעמד המשפטי של כלל הערבים שיחיו תחת המשטר החוקתי על פי חוק זה (הפלסטינים בקו הירוק, תושבי ירושלים וכן הסורים תושבי רמת הגולן). בנייר זה אנו מסבירים כי חוק יסוד זה נופל בגדר האיסורים המוחלטים על פי המשפט הבינלאומי ולכן הוא לא לגיטימי בהיותו חוק קולוניאלי ובעל מאפיינים של אפרטהייד.

נייר העמדה