עדאלה בתמונות: ינואר - יוני 2018

דו"ח מצולם של פעילות עדאלה מהמחצית הראשונה של 2018.

ללחוץ לדו”ח המלא

 

 

(הדו”ח מעוצבת על ידי מתנדבת עדאלה נור נסר)