פסיקה חדשה מאשרת כי תיקון עוקף בג״ץ לחוק הנזיקים האזרחיים מ-2012 פוטר את המדינה מאחריות על נזק שגרם צה״ל בעזה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע פסק כי המדינה אינה נושאת באחריות לנזיקין על פציעתו של נער מעזה בשנת 2014, משום שהוא מוגדר ״כנתין אויב״. המרכז המשפטי עדאלה ומרכז אלמיזאן לזכויות אדם (עזה) יגישו ערעור לבית העליון על דחיית התביעה.

ב-16.11.2014 נורה עטייה נבאהין בן ה-15 בצווארו, שעה שחזר מבית הספר אל ביתו ליד מחנה הפליטים אל בורייג׳ בעזה, הסמוך לגדר הגבול עם ישראל. כתוצאה מן הירי, נותר נבאהין משותק בארבעת גפיו ומרותק לכסא גלגלים.

 

בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה ב-4.11.2018 את תביעת הנער ומשפחתו, שהוגשה על ידי מרכז עדאלה ומרכז אלמיזאן (עזה). בהחלטתו, מאשר בית המשפט את חוקתיותו של תיקון מס׳ 8 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב-1952, הקובע כי המדינה אינה נושאת באחריות נזיקית לפעולות כוחות הביטחון שנגרמו לנתיני שטח אויב כתוצאה מפעולה מלחמתית, כאשר תיקון זה חל על רצועת עזה בשל הכרזתה ע"י ממשלת ישראל כ"שטח אויב". התיקון לחוק מגדיר "פעולה מלחמתית" כ״פעולה בעלת אופי לוחמתי, בהתחשב במכלול נסיבותיה, ובכלל זה במטרת הפעולה, במיקומה הגיאוגרפי או באיום הנשקף לכוח המבצע״. יתרה מזאת, קבע בית המשפט כי סעיף 5ב׳ של החוק, הקובע שהמדינה אינה אחראית לנזק הנעשה לנתין של מדינת אויב או למי שאינו אזרח ישראלי הנמצא בשטח שהוגדר כשטח אויב, הינו חוקתי. לפיכך, דחה השופט שלמה פרידלנדר את תביעתו של נבאהין. למעשה שלל בית המשפט המחוזי את זכות התביעה של התושבים מעזה רק בגלל היותם פלסטינים תושבי הרצועה, מהנימוק שהם מתגוררים ב"שטח אויב". התפיסה לפיה כל פלסטיני מעזה אינו יכול לתבוע בגין נזק שלא נגרם מפעולה מלחמתית, רק בגלל היותו תושב הרצועה, היא תפיסה גזענית וכוללנית שאינה מאפשרת בדיקה פרטנית של כל מקרה לגופו.

 

בתביעת הנזיקין שנדחתה, הנפגע נורה בהיעדר כל פעילות מלחמתית. התביעה הוגשה לאחר שבני משפחתו עמדו בדרישות החוק, הכוללות הודעה למשרד הביטחון תוך 60 יום, הפקדת ערובות גבוהות, מתן ייפויי כוח לעורכי דין בישראל, והשגת אישורי מעבר לצורך מסירת תצהירים. חרף כל האמור, התביעה נדחתה על הסף מן הטעם הפשוט שנבאהין הינו תושב עזה ובשל כך נחשב נתין אויב.

 

יצויין כי תיקון מס' 8 לחוק הנזיקים נחקק ביולי 2012 לאחר שבג"ץ ביטל תיקון קודם (תיקון מס׳ 7)וקיבל עתירה שהוגשה ע"י מרכז עדאלה בשנת 2005 נגד תיקון מס' 7 ששלל אחריות המדינה לכל נזק שנגרם על ידי כוחות הביטחון באזור עימות שהוחל על שטח הגדה המערבית, גם בגין מעשים שנעשו שלא על ידי פעולה מלחמתית.

 

אלמיזאן ועדאלה מביעים דאגה חמורה מפסיקה זו, שכן היא שולחת מסר מסוכן לפיו תושבי עזה אינם זכאים לפיצוי או לסעד משפטי בישראל בשום נסיבות. זאת בניגוד להוראות המשפט הבינלאומי ההומניטרי המחייב את ישראל לאפשר לתושבי שטחים כבושים ומוגנים, נגישות לערכאות המשפטיות וקבלת סעד אפקטיבי בשל נזקים שנגרמים להם מפעולות הצבא. פסיקת בית המשפט המחוזי הינה למעשה הכרזה על מתן פטור מאחריות למדינה והענקת חסינות מלאה לפעולות הנגרמים ע"י הצבא ונשיאה באחריות להן ובכך מותיר את הקורבנות ללא סעד כלשהו.

 

המרכז המשפטי עדאלה ומרכז אלמיזאן הודיעו כי יגישו ערעור לבית המשפט העליון.

 

לקריאת פסק הדין

 

תצלום: UN Photo/Shareef Sarhan